Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Бентонитови изолации : Eurobent 4500


 

EUROBENT CЄ            1023-CPD-0073F/e

 

Технически характеристики

EUROBENT 4500L

Механически свързан композит, състоящ се от пулверизиран или гранулиран бентонит

Тегло за ед. Площ (усреднено)

Носещ пласт Тъкан полипропилен 100 г/м2
Вътрешен слой Натриев бентонит 4.500 г/ м2
Горен пласт Нетъкан полипропилен 150 г/ м2

Общо тегло на продукта

ASTM D 5993 4.750 г/ м2 ( +/- 10%)

 

 

 

 

 

 

 


Характеристики на бентонита

Съдържание на монтмориолит CUR 33 ≥ 80%
Набъбващ капацитет ASTM D 5890 >27 мл/2г
Съдържание на влага DIN 18121-1/18121-2 max 12%
Водопоглъщане   > 500%
Загуба на флуид   < 18 мл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физически свойства на композита

Дебелина EN ISO 9863-1/9863-2 6.5 mm
Индекс на флукс ASTM D 5887 ≤ 3 x 10-9m3/m2/s(6.0x10-9m3/m2/s)
Пропускливост ASTM D 5887 5.0 x 10-11m/s(8 x10-11m/s)
Якост на опън MD EN ISO 10319 10.5 kN/m(-10%)
  CD EN ISO 10319 8.5 kN/m(-10%)
CBR якост на пробив EN ISO 12236 1.8 kN(-10%)
Вътрешна сила на съпротивление   22о
Якост на отделяне ASTM D 6496 60 N/10cm (-10%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устойчивост


-Да се покрие в деня на полагането

-Устойчивост 25 години при естествена основа и PH между 4 и 9 и температура <25°С


Стандартни размери на ролката Дължина/Ширина (40 x 5.1) m


Посочените характеристики са със средни стойности, произтичащи от стандартните тестове и са предмет на обикновените продуктови вариации. Запазено е правото да се правят промени без предупреждение по всяко време.


Полша 58-100 Свидница, ул. Кличковска 42

+48 510 255 205; +48 74 857 50 81

+48 512 054 215

www.eurobent.com

office@eurobent.com

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации