Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


ГЕОМЕМБРАНИ

1. Геотекстили:

1.1. Нетъкан иглонабит геотекстил
      Видове: полипропиленов и полиестерен геотекстил.
      Ширина на ролките: 2м ; 4м и 6м

Приложения:

 

Геотекстил за предпазване на подземни хидроизолации –  Геотекстилът предпазва хидроизолацията от механични повреждания и пробиване, които могат да бъдат причинени от неравности на основата.

 

Укрепване на скатове – геотекстил се полага, като армиращ слой при изграждането  на насипи и при укрепване на свлачища.

 

 

Пътно строителство - геотекстилът повишава носещата способност на основата; предотвратяване разместването на насипните материали, а от там и напукване на настилките; отводняване основата на пътната настилка - дренажи в краищата на настилката.

 

 

Язовирни стени и канали - геотекстил се полага, като армиращ слой. Предпазва от разместване на пластовете и положените инертни материали.

 

Дренажи - геотекстилът предпазва затлачването на инертни материали с наноси и по този начин увеличава многократно ефективността и работния живот на съоръжението.

 

Железопътно строителство - функциите на геотекстила са като при пътното строителство - по-равномерно разпределяне на натоварванията.

При изграждането и рекултивацията на депа  - геотекстилът предпазва хидроизолацията от механични повреждания и пробиване, които могат да бъдат причинени от неравности на терена, корени  и др

1.2. Тъкан геотекстил:

Тъканият геотекстил  има редица приложения в жилищното и инфраструктурното строителство. Произвежда се от ленти  полипропиленови влакна чрез специален процес на тъкане. Характеризира се с висока якост при малко удължение. Стандартният цвят, в който се предлага е черен.

 Тъканият геотекстил е устойчив на микроорганизми, плесени, бактерии и редица химикали и има UV защита.
Геотекстилът е екологосъобразен продукт, който не съдържа тежки метали или други вредни вещества.
 Характеризира се с отлични механични и хидравлични свойства и дълготрайност.

 

Дългогодишният опит и висококачествените материали, използвани при производството правят тъканият геотекстил  подходящо решение на широк кръг инженерни проблеми в областта на:

 • Пътното и ж.п. строителство - за заздравяване на основи при слаби почви в строителството на временни и постоянни пътища, жп и трамвайни линии, летища, паркинги и др.;

 • Заздравяване на насипи, откоси, речни брегове и др.;

 • Изграждане на армо-насипи;

 • Дренажни системи;

 • Хидротехнически съоръжения


2. HDPE фолио

Геомембраните са произведени от висококачествен полиетилен с висока плътност (HDPE) по метода екструдиране. Съдържанието на чист HDPE е не по – малко от 97% , а това на черен въглерод , антиоксиданти и стабилизатори не надвишава 3%.

Мембраните от полиетилен висока плътност (HDPE) притежават изключителна химическа и ултравиолетова устойчивост.


В различните приложения се използват мембрани с дебелини от 0.5 до 2.5мм с различна структура на повърхностите – гладки, грапави и/или комбинирани.


HDPE мембраните са надеждно и рентабилно решение, готово да посрещне и най-строгите изисквания за съхранение на опасни и не-опасни вещества.


Областите на приложение включват:

• Депа за битови отпадъци
• Хвостохранилища
• Изкуствени езера и лагуни
• Речни канали
• Аквакултури
• Пречиствателни станции
• Тунели
• Утаители
• Стоманени и стоманобетонни резервоари
• Изолация на подземни нива

3. Дренажни  геокомпозити
3.1. Дренажни композити с триизмерна сърцевина:


 Състоят се от триизмерна сърцевина, едностранно или дустранно покрита с тъкан/нетъкан геотекстил или непропусклива мембрана.  Характеризират се свисок дренажен капацитет (коефициент на порьозност на сърцевината – повече от 95%), гъвкавост, биологическа и химическа устойчивост. Те са изключително леки и лесни за полгане.

Дренажните геокомпозити с ширина 3,7 м. са особено подходящи за приложение на големи площи например за дренаж при закриването на сметища, изграждане на депа за отпадъци и др

УПОТРЕБА:

Рекултивация на сметища, изграждане на нови сметища, водни резервоари, хоризонтален дренаж при насипи и диги на пътища, железници , релсови пътища и други зони с натоварен трафик, подпорни стени, мостове,   канали, тунели и други подземни конструкции, градини и спортни игрища.

3.2. Дренажни композити с двуизмерна сърцевина:

 Състоят се от двуизмерна сърцевина, едностранно или дустранно покрита с тъкан/нетъкан геотекстил или непропусклива мембрана.

 Геомрежата е съставена от 2 нишки, пресичащи се под 60°,като по този начин се оформят канали с висока водопропускливост, устойчиви при натиск и на ниски температури.

ФУНКЦИЯ:

Дренаж, филтрация, сепарация,  защита.

УПОТРЕБА:

Площен дренаж, дренаж по наклонени участъци, железници, релсови пътища и други зони с натоварен трафик, подпорни стени,   канали, тунели и други подземни конструкции, градини и спортни игрища.


4. Геомрежи:
4.1. Геомрежи за ерозионен контрол:


 

 

Мрежата за ерозионен контрол е съставена от високоплътен полиетилен и е проектирана да контролира ерозията. Тя гарантира постоянна защита срещу почвената ерозия още от момента на полагането и. Отворената и структура позволява на почвения слой да преминава лесно в нея и така гарантира контакт с долния почвен слой. По този начин се образува хомогенна и стабилна основа, осигуряваща бързия растеж на растенията. 

Употреба:

-       Насипи край пътища и железници;

-       Реки, канали и други напоителни съоръжения;

-       Резервоари и езера;

-       Зелени площи: голф игрища, ливади и жилищни площи.

4.2. Полипропиленови геомрежи за армиране на пътища:

Високоякостни ектрудирани полипропиленови геомрежи , характеризиращи се с високи якости на опън в надлъжно и напречно направление.

 Приложения:

Стабилизиране на земни основи под пътни и ж.п. насипи

Изграждане на армирани насипи и др.

 Предимства:

Увеличава устойчивостта на почвата при свличания, осигурява висок контакт и взаимодействие с попълващия материал, може да бъде използвана и при разнородни почви. Прогнозирани са да бъдат устойчиви за повече от 120 години при температура на почвата > 25°С и са устойчиви на силно киселинна и алкална среда на базата на оценката за устойчивост.

 

Предимства в пътно строителство

 • увеличаване на наличната товароносимост
 • увеличаване сигурността от срутване на почва

 • редуцира свръхналягането на водата в порите

Предимства в строителството на насипи

 • кратко време за строителство поради по-бързо насипване

 • равномерно увеличаване на товарносимостта чрез разпределяне на товара

 • щадене на ресурсите и редуциране на разходите за транспорт

 • предотвратява слягането на насипания в основата материал

Конструкция на нови пътища:

·         Подравнена основа;

·         Нетъкан иглонабит геотекстил

·         Двуосна полипропиленова геомрежа

·         Настилка от трошен камък мин.30см , максимум 50см , фракция 0-50мм.

 

 Полагане:

1.    Върху подравнената основа се полага надлъжно на пътното платно геотекстил със застъпване от 25-30 см.

2.    Полага се полипропиленовaта  геомрежа , със застъпване 25-30см и привързване с арматурна тел на всеки лин.м. в зоната на снадката.

3.    Така положеният пакет се фиксира към земната основа със скоби ф 6,5 , 10/10/10 см. по 1бр/2лин.м. , в зоната на снадката.

4.    Полага се настилка от трошен камък с дебелина мин. 30см , като полагането трябва да стане без да се качва строителна техника директно върху положеният пакет. Положеният трошен камък се валира според изискванията на проекта.

 

4.3. Геомрежи за армиране на асфалтови настилки:

 

Мрежите от стъклени нишки с битумно покритие  са разработени специално за армиране на асфалтови настилки.

 

Предимства 

 • Осигуряват преразпределяне на напреженията в асфалтобетоновия слой и висока устойчивост на износване на пътното платно;

 • Предотвратяват образуването на нови пукнатини, както и проектирането на старите пукнатини в новия слой асфалт;

 • Използването на армиращите мрежи позволява намаление на дебелината на износващия асфалтов слой, което повишава икономическия ефект;

 • Лесен и бърз монтаж с нисък разход на битумна емулсия;

 • Мрежите притежават висока якост на опън при максимално удължение

 • Висока устойчивост на циклични натоварвания;

 • Високят модул на еластичност на мрежата поддържа равна повърхност на пътното платно във времето. 

Приложения

 • При ремонт на пътни конструкции и рехабилитация на стари асфалтови пътни покрития (между двата асфалтови слоя);

 • Армиране на пътната настилка над подземни комуникации и съоръжения;

 • При разширение на пътното платно;

 • В случаите, когато се налага намаляване на дебелината на пътната конструкция;

 • При пътни настилки с тежък трафик (летища, паркинги, магистрали);

 • При изграждане на пътища в региони с големи температурни амплитуди;

 • При рехабилитация на пътни настилки с различно носещо покритие


Депо за ТБО гр. Габрово

Хвостохранилище - Аурубис

Стадион "Герена"

HDPE ГЕОМЕМБРАНИ

Стадион "Брацигово"

Пречиствателна станция

 

 

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации