Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Хидроизолации : БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ : Общи сведения

РУЛОННИ, БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ

 

Рулонните (листови) битумни хидроизолации намират широко приложение в практиката на изпълнение на хидроизолации на сгради и съоражения. Според вида на битума те биват два основни вида – окислен битум (използва са най-често при воалитите – най-старите битумни хидроизолации) и битум модифициран с полимери. Като полимерни модификатори най-често се изплозват атактен полипропилен (APP) – изобретен в Италия, стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс (SBS) и олефинов битумен кополимер (ОВС).
Битувмните мушами изпълнени на база битум-полимери имат значително по-добри технически свойства и дълготрайност в сравнение с тези от окислен битум , поради което тенденцията в съвременното производство е към (APP) и (SBS) модифицираните битумни хидроизолации.
Рулонните изолации от битум модифициран с (APP) имат повишена топлоустойчивост от 130-150 °С, а тези от окислен битум само 70-80 °С. Това тяхно свойство позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности, без опасност от компрометирането им вследствие омекване и вискозно течение на битума от акумулираната топлина вследствие на слънчевата радиация. Т.е. (APP) модифицираните битумни хидроизолации намират най-широко приложение при направата на хидроизолационна система на плоски стоманобетонни покриви. Идеално решение за работа в горещи дни през летните месеци – минимален риск от стичане и омекване при работа –предимство пред всички останали битумни изолации. Също така (APP) модифицираните битумни хидроизолации са подходящи за изпълнение на мостови хидроизолации при директно полагане на асфалтобетона върху тях, което е немислимо за мушами от окислен битум. Стареенето на тези мушами се проявява три-четири пъти по-бавно в сравнение с мушамите от окислен битум. Пукнатини в (APP) модифицираните битумни хидроизолации се появяват след 10-15 години , а не след 3-5 години както е при тези от окислен битум.
Фирма `Хидромат ЕООД ` предлага високотехнологични (APP) модифицираните битумни хидроизолации на два италиански производителя – `Nord Bitumi` и `Copernit`. По-подробно продуктите са представени в следващата препратка АРР мушами.

 


Модифицираните със SBS битуми и мушамите на тяхна база в сравнение с окисления битум и изделията от него имат по-голяма еласто-пластична деформация, която се запазва до отрицателни температури на полагане до -35 °С. Това свойство на битумполимера е в основата на повишената пукнатиноустойчивост на мушамите от него в сравнение с окисленя битум (температура на напукване от около -0 °С). Подобно на мушамите от битум модифициран с АРР и тези хидроизолационни изделия притежават повишена устойчивост на стареене и дълготрайност.
Модифицираните със SBS битум мушами имат много добра адхезия (лепливост) към предварително грундриани бетонови повърхности и затова намират широко приложение при направата на хидроизолация на вертикални стени в основи при открит способ. Фирма `Хидромат` ЕООД успешно предлага повече от 10 години на пазара в България SBS модифицирани мушами производство на Bitumat – Чехия. Най-добрият продукт от който сме реализирали вече над 500 000м2 има наименованието Polyelast Extra. По-подробно е представен в следващата препратка за SBS мушами.
За открити, плоски покриви препоръчваме използването на АРР модифирани мушами поради най-голямата им топлоустойчивост – до + 150°С, в сравенени с другите видове мушами (окисленият битум има до 90°С, а SBS мушамите до 110°С).
За дъно и стени в основи прпоръчваме SBS мушамите поради най-добрата адхезия и най-голямата еластичност на битума.


Битумните хидроизолации се произвеждат с армираща основа , разположена в средната третина от дебелината им. При съвременният вариант на полагане на хидроизолации те се залепват за основата и момежду пастовете посредством газопламъчно нагряване, при което битумът разположен от долната страна на армировката трябва да бъде разтопен около 1мм, за да изпълнява ролата на лепило. По тази причина дебелината на битумната мушама, предназначена за газопламъчно залепване, трябва да бъде не по-малка от 3,0мм като често варира в интервала 3-5мм. Мушами с дебелина под 2,5мм не се препоръчват за газопламъчно полагане. Тези мушами под 2,5мм намират приложение като подложен пласт механично закрепен под керемиди (битумни, бетонови, керамични и т.н.) или като пароизолация, пародренаж и т.н.
Армировката на полимербитумните мушами може да бъде от следните видове:

1.Стъклен воал или стъклена тъкан, за които се използват влакна от стъкло с нисък хидролитичен клас. Обикновено масата на стъкления воал е 50-80 гр./м2 и се и зе използва за производството на най-старият клас хидроизолации познати под названието воалити. Стъкленият воал има много малка деформация при скъсване от опънно натоварване 2-4 %. Воалитите , които фирма `Хидромат` ЕООД предлага са внос от Чехия, производител Bitumat.

2.Синтетична тъкан или нетъкан текстил, която най-често е на база полиестерни влакна. По-често се използва нетъкан полиестерн текстил с маса обикновено от 120-180 гр./м2, а за повишаване на якостта на опън на мушамите може да достигне до 300 гр./м2. Полиестерната армировка спомага за повишаване на якостта на опън на мембраните (до 1000N/5cm), като същевременно граничната деформация на скъсване е до 20 пъти по-голяма от тази на стъклената тъкан – 40-60%.

3.Двойна основа състоящата се от основен слой от нетъкан полиестерен текстил и от дублиращ слой от стъклен воал, при което стъкленият воал е разположен отдолу. Основната идея за тази двойна армировка, е че съткленият воал при газопламъчно нагряване от долната страна на мушамата е значително по-топлоустойчив от нетъкания полиестерен текстил и влекната му не се деструктират при температури на загряване от 160-180 °С. По този начин по време на изпалнението на битумната, листова изолация се гарантира нейната по-добра експлоатационна надежност и дълготрайност.

Мушамите , използване в хидроизолационна система като завършващ слой се произвеждат със защитен слой от минерална посипка или метално фолио.
Минералната посипка е от шисти които могат да бъда оцветени. Тя защитава мушамата от директното действие на ултравиолетовите лъчи, ускоряващи стареенето на битума, а също така по-светлиат цвят на посипката (сив, бял) понижава температурата на загряване на покривната изолация с 10-15 °С в сравенение с черният. Освен това минералната посипка по същество представлява слой , защитаващ до известна степен ицзпълнената хидроизолация от механични увреждания.

При навиването на битумните мушами на руло е необходимо да се предоврати залепването на допиращи се повърхности. Това се постига чрез слой от от тънко полиетиленово фолио, което е каширано от долната страна и пре нейното газопламъчно залепване се стопява бързо.

 

Битумните мушами могат да бъда каширани от долната страна и с геотекстил с който се създава слой, способен да дренира водни пари. Този вид битумна пароизолация се разполага свободнолежаща върху покривната плоча преди полагането на топлоизолация – най често XPS – Тиктас 80мм. Извежда се през бордовете като там се закрепва механично. Пароизолацията , която `Хидромат` ЕООД предлага се казва `Шинделит` – описана подробно в следваща препратка за пародренаж и пароизолация. След изпълнението на XPS – Тиктас 80мм върху пароизолацията, същата се защитава с армирана циментова замазка за наклон за водоотвеждане с дебелина при отворите мин 40мм. При достигане навлажност на замазката до 5%, същата се грундира с течен битумен грунд и се полагат мин. 2 пластта полимер битумна хидроизолация с мин. 4мм на пласт (съветваме да е АРР модифицирана италианска битумна изолация– отлично решение цена/качество са продуктите Astropol +130 °С производител Copernit или ITER 17 A +150 °С - производител Nord Bitumi ). Пароизолацията `Шинделит `има двупосочно действие – не позволява проникването на атмосферни води докато изсъхне замазката за полагане на основната изолация (отлично за зимните месеци) и отвежда парите от сградата през бордовете под пароизолацията. Непосрествено преди да се положат основните пластове хидроизолация , пароизолацията `Шинделит` се изрязва и се залепя на 100мм по борда над височината на замазката с цел да могат да се залепят качествено пластовете основна хидроизолация по бордовете вертикално.
За перфектно отвеждане на евентуални пари от замазката може да се положи и пародренаж –Перфор. Перфорът представлява двустранно опесъчена 2мм хидроизолация с фабрично направени кръгли отвори. Пръвият пласт основна хидроизолация залепва за основата на покрива само в зоната на отворите и през незалепените участъци влагата излиза през бордовете.

ПРИНЦИПЕН ДЕТАЙЛ ЗА ОТОПЛЯЕМ, ПЛОСЪК ПОКРИВ

Основни технически характеристики за окачествяването на битумните и полимербитумните хидроизолационни мушами са следните

1.Тегло
2.Дебелина
3.Вид на полимера АРР или SBS
4.Пукнатиноустойчивост (tо на полагане)
5.Топлоустойчивост tо
6.Вид на армировката
7.Сила на скъсване при опън N/5cm
8.Гранична деформация при натоварване на опън в %
9.Адхезия (за мостовите изолации)

 

Основни принципи при изпълнение на рулонни, битумни хидроизолации

1.Подготовка на основата
2.Грундиране
3.Газопламъчно залепване на рулонната хидроизолация
4.Изпърлнение на защитен слой на хидроизолацията

1.Подготовка на основата

Основата, върху която се полага хидроизолацията има важно значение за нейните експлоатационни качества. На първо място трябва да се осигури здравина на основат, която да не позволява при натоварвания на хидроизолацията тя да бъде силно деформирана или скъсана.
В случая , когато основата е от цименто-пясъчен разтвор , той трябва да има якост не по-малка от 20 MPa. Дебелината на армираната замазка е 4-6 см, като се армира с заварени мрежи
ф4-6мм и клетка 15/15 см. Когато слоят от цименто-пясъчната замазка няма необходимата якост или е нарушена адхезията му с бетона под него, той трябва да се отстрани и да се изпълни нов. Трябва да се отстранят остри ръбове по повърхността на замазката, а така също и големи вдлъбнатини
Преди полагането на хидроизолацията, основата на покрива трябва да бъде добре почистена от прах и други замърсявания. Ако по повърхността на основата има замърсявания от машинни масла или други подобни органични продукти тези зони трябва предварително да се почистят с органични разтворители (бензин).

2.Грундиране

Полагането на грунд върху основата има за цел да подобри адхезията между нея и хидроизолацията, а също така и да предотврати неблагоприятното действие върху адхезията на праховидни частици, намиращи се на нейната повърхност.При направатана рулонни, битумни хидроизолации грундирането се изпълнява от студен, течен битумен грунд. Има 2 вида – битум разтворен в бензин и битумно-водна емулсия. Ф-ма `Хидромат` предлага първият вид грунд внос от Гърция – Arexol Lac. Този грунд има няколко основни предимства пред тези но водна основа. Първото огромно преимущество е че съхненето е до 6 часа след полагане , докато повечето на водна основа съхнат мин - 24 часа. Това е много важно особено в дъждовните месеци когато нощем има опасност да завали и да намали качествата на грундът направен от битумно-водна емулсия.Грундът може да се полага върху бетонови, дървени и метални повърхности. Разходната норма хоризонтално е 350 гр./м2 готов продукт в баки , а вертикално 450 гр./м2 .

3.Залепване на рулонни, битумни хидроизолации

Пластовете битумни мушами най-често варират от 2 до 6. Рулонните хидроизолации трябнва да имат добра устойчивост срещу механчни въздействия , а също така да бъде атмосфероустойчива, огъваема и да следва деформациите на основата без да се нарушава.При покривните изолации на база полимер-битумни мушами хидроизолацията трябва да мин. 2 пластта, при което дебелината на отдления пласт да е мин. 3мм. Пре тези с окислен битум (воалитите) трябва да са мин. 3 пластта отново с мин. дебелина 3мм на пласт. Еднопластова хидроизолация се счита за временен ремонт и не би следвало да се поемат каквито и да било гаранции.

Ф-ма `Хидромат` предоставя следните гаранции за най-масовите хидроизолационни продукти които предлага при предварително подготвена и грундирана с грунд `Arexol Lac` основа .

 

 

I Плоски покриви и тераси

1. Гаранция 3 години – окислен битум, армировка ст. воал
Температура на полагане – над 0°С
Първи пласт – усилен воалит 4мм без посипка
Завършващ пласт – Воалит с посипка 4 кг./м2
Производител Bitumat – Чехия

 

2.Гаранция 5 години – АРР мод. битум, армировка полиестер
Температура на полагане – до минус 5°С
Първи пласт – Tecnogum/Tecnoroof 4kg без посипка
Завършващ пласт – Tecnogum/Tecnoroof 4,5kg с посипка
Производител Nord Bitumi/Copernit - Италия

 

3.Гаранция 10 години – АРР мод. битум,армировка полиестер
Температура на полагане – до минус 10°С
Първи пласт – Nordstabil/Astropol 4,8 kg без посипка
Завършващ пласт – Nordstabil/Astropol 4,5kg с посипка

Производител Nord Bitumi/Copernit - Италия

 

4.Гаранция 15 години – АРР мод. битум,армировка полиестер
Температура на полагане – до минус 15°С
Първи пласт – ITER 17 A - 4,8 kg без посипка
Завършващ пласт – ITER 17 A MINERALE 4,5kg с посипка
Производител Nord Bitumi - Италия

 

 

 

 

Подземни хидроизолации на сгради и съоръжения

 
 
  
  
 

 

I Обща информация

В повечето случаи подземните части на сградите и съоръженията контактуват с почвени слоеве, в които се намират почвени или филтриращи атмосферни води. Предпазването на конструктивните елементи и използваемите подземни помещения от действието на тези води се осъществява чрез подземните хидроизолации. В някои случаи подземните хидроизолации могат да предпазват подземните части на сградите и от води, които се показват във височина от водоносните почвени слоеве по капилярен път.
Подземните хидроизолации са поставени по време на експлоатация на сградите и съоръженията в тежки условия: постоянно или периодично хидростатично или хидродинамично налягане, деформации от слягане на земната основа и др. като се има предвид, че ремонтните работи на този вид изолации е многократно по-скъп и труден в сравнение например с покривните изолации. Поради тази причина трябва да има задълбочен подход както при тяхното проектиране , така и при изпълнението им.
При наличие на почвени води в зоната на изпълнение на подземни хидроизолации най-напред трябва да се предприемат мерки за отстраняване на водата от строителния изкоп.

II Основни изисквания при проектиране и изпълнение на подземни хидроизолации.

Осигуряването на експлоатационна надежност и дълготрайност но подземните хидроизолации налага по време на тяхното проектиране и изпълнение да се вземат предвид следните по-важни изисквания:
- Бетонът на ограждащите конструкции на подземната част на сградата или съоръжението дъ бъде с определен клас по водонепропускливост независимо от това, че ще бъде изпълнявана хидроизолация. По този начин се получава една допълнителна сигурност за изолирането на подземните помещения от проникването в тях на почвени води.
- Основата, върху която се полага хидроизолацията трябва да бъде равна и гладка, а когато това не е постиганто се налага изпълнението на изравнителна замазка от цименто-пясъчен разтвор марка М20 с дебелина 2-3 см.

- При подземните хидроизолации от битумна, рулонна хидроизолация броят на пластовете както и общата дебелина на хидризолационният пакет зависи от водния напор и от вида на хидроизолационния материал.


Видове подземни хидроизолации, които ф-ма `Хидромат` предлага:

1.Битумни, рулонни хидроизолации с газопламъчно поставяне.
Препоръчваме дебелина на мушамата да е 4мм и да има SBS модифициран битум. В този случай броят на пластовете е както следва: 2 пластта при воден стълб (Н) с височина до 2,5м , 3 пластта при Н < 4,0м, 4 пластта при Н < 5,0 м.

2.Самозалепващи се за бетона хидроизолации Preprufe и бентонитова хидроизолация Dual Seal – еднопластово. По-подробно са представени в съответните препратки.

3.Хидроизолации на цименова основа - По-подробно е представена в съответната препратка.

Защита на хидроизолацията

При изпълнение на обратния насип се осигурява натисково натоварване на хидроизолацията по стените най-малко 0,1 МРа, от което може да се получи деформация на хидроизолация положена по вертикални стени по открит способ. По тази причина е необходимо да се осигури защита на хидроизолацията по един от следните начини:

    1.Чрез монтаж на дренажна, защитна мембрана от високо плътен полиетилен – HDPE с търговско название Guttabeta

 

   2.Чрез монтаж на плоскости от екструдиран пенополистирол ТИКТАС 4-5 см.

 

Хидроизолацията по дъно върху подложен бетон (с положен върху него геотекстил обиращ неравностите на бетона) трябва задължително да бъде защитена със защитен, предпазен бетон с дебелина 5-7см, армиран със заварени мрежи Ц5, с клетка 15/15 см.

 

Видове хидроизолации в зависимост от разположението им спрямо водния напор

В зависимост от разположението им спрямо действуващия върху тях воден напор подземните хидроизолации се подразделт на:

1.Хидроизолации откъм станата на водния напор

Този тип изолации се раполага по външните повърхности на изолирената подземна част на сградата или съоръжението и за по-кратко е добил гражданственост термина `външни` подземни хидроизолации – открит способ. При басейни, резевоари и подобни съоръжения хидроизолация се поставя и от двете страни на изолираната конструкция.

 

 

За основи на сгради броят на пластовете хидроизолации от полимер-битум зависи от големината на хидростатичното наляган, което оказват почвените води, но най-често от 2 до 4 слоя при дебелина на отделния слой 3,0мм.
Фирма `Хидромат` ЕООД препоръчва употребата на SBS полимер-битумна мушама за дъно и стени в основи при двустранен кофраж на стените (открит способ). Продуктът който препоръчваме го споменахме по-горе и се казва Polyelast Extra. Има много добри показатели като температура на полагане до минус 25 °С, дебелина 4,2мм и армировка полиестер 200 гр. което предупределя отлични разширения на битума при деформация на опън и високи показатели на силата на скъсване. Всички характеристики са споменати в препратката за SBS изолации.

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации