Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Хидроизолации :
`Потопени` във вода обекти

`Потопени` във вода обекти наричаме тези обекти при които водният стълб постоянно е по-висок от кота фундриане - тоест част от основите на сградата винаги ще са във вода.

Разглеждаме случаите при които стените са по открит способ - при двустранен кофраж.
(при едностранен кофраж виж по-горе пилоти и шлиц стени)

След изкопаване на земята до кота фундиране е необходимо постоянно водочерпане за да се понижи нивото на водата и да може да се направи подложен бетон.

Следва направата на подложен бетон върху който полагаме уникалната хидроизолация PREPRUFE.
"Preprufe " е най-високият клас мембрана , която се състои от първи пласт HDPE (високоплътен полиетилен) и втори пласт - самозалепващ се
слой,който по физичен начин се свързва с наливащия се върху него защитен бетон мин 80мм. Върху защитния бетон се реди арматурата за фундаментната плоча.

Основното преимущество на PREPRUFE пред всички съществуващи хидроизолации е, че при евентулен теч (от механично нараняване при полагането на арматура), същият се локализира и се спира мигновенно чрез инжектриане. Водата не може да мигрира поради химическата връзка на изолацията с бетона. При всички останали хидроизолации локализирането на евентулен теч най-вече по дъно е невъзможно. В конкретният случай при едни теч ще се напълни всичко с вода, което води до много проблеми .

За хидроизолация на вертикални стени при двустранен кофраж предлагаме да се използва студеноплагаща се, самозалепваща хидроизолация Bituthene, която прави връзка с изолацията по фундаментната плоча Preprufe  , останала от външната страна на плочата при декофриране.
Преди полагането на Bituthene  вертикалните бетонови стени трябва да са сухи, гладки и тогава се грундират с течен битумен грунд Arexol Lac. Хидроизолацията Bituthene се защитава с дренажна мембрана Guttabeta .


След като се направи изолацията по стени водочерпането може да се спре.

Физико-химични свойства:

1.Цвят - черен
2.Дебелина - 1 мм
3.Размери - 1м х 20м (20м2 ролка)
4.Устойчивост на пробив - 220N/65mm
5.Относително удължение - надлъжно- 244 %
- напречно -185 %
6. Устойчивост на скъсване - надлъжно 77 N , напречно 92 N
7 .Устойчивост на воден стълб от 6м - няма проникване
8. Средна разходна норма ~ 16 %.

 

За сигурността на изолациите в основи е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използването на водоспираща , бентонитова лента Bentorub на работните фуги дъно-стена.
Необходимостта идва от това, че докато се `затвори` на покрив новостроящата се сграда  има многобройни атмосферни води `дъждове, снегове и т.н.` и водта по дъното най-лесно излиза през работната фуга, което отлепя изолацията от стената.

 

Особено ефективно e приложението на този продукт в зони, където има голямо количество вода. Такъв е обектът на Слънчев бряг (на снимката), където се
прилага Preprufe 300R. С помощта на помпи водата се изсмуква денонощно, защото в противен случай тя достига до височина 2метра за 24 часа.
Същевременно се прави хидроизолация и след нейното полагане и вертикално по стените проблемът с водата е решен.

 

 

“Preprufe 300 R” е уникална мембрана , която се състои от първи пласт HDPE (високоплътен полиетилен) и втори пласт - самозалепващ се слой,който по физичен начин се свързва с наливащия се върху него бетон.

“Preprufe 300 R” се полага върху подложният бетон (защитен предварително с геотекстил) и се излива защитен бетон върху изолацията след полагането и. Върху защитния бетон се реди арматурата за фундаментната плоча.

Физико-химични свойства:

1.Цвят – бял
2.Дебелина – 1,2мм
3.Адхезия – 144 N/50 мм
4.Устойчивост на хидравлично налягане – 70 м.в.ст.
5.Огъваемост – до -20°C
6.Устойчивост на пробиване – 990 N/445 N
7.Относително удължение – надлъжно- 826 %
- напречно -756 %
8. Влагопроницаемост – 0 %
9.Дебелина: “Preprufe” – 1,2 мм
10.Тегло.“Preprufe” – 50 кг.
11. Застъпване – min 75 мм маркирано на самата ролка.
Средна разходна норма ~ 12 %.

 
Gamma
 

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации