Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Хидроизолации : БЕНТОНИТОВИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ

„DUAL SEAL“ („ДУАЛ СИЙЛ“)

„DUAL SEAL“ е хидроизолация, която комбинира свойствата на два от най-ефективните хидроизолационни материали – високоплътен полиетилен и каширан в/у него бентонит.

Производство на RPM – USA.
1. Свойства:
  1.1. Размери – 7,32 м х 1,22 м – ролка.
  1.2. Тегло – 4,9 кг/м2 ; 44 кг/ролка.
  1.3. Цвят – сив отвътре / черен отвън.
  1.4. Якост на опън – 27,5 N/мм2.
  1.5. Относително удължение – 700%.
  1.6. Устойчивост на хидростатично налягане – 45 м в. ст.
  1.7. Инстализационни температури – (-30°С до +50°С).
  1.8. Устойчивост на подпочвени води – пълна.
  1.9. Очакван живот – над 200 години.

2. Разновидности:
  2.1. DUAL SEAL R – нормален.
  2.2. DUAL SEAL LG – за шлиц-стени и пилоти. Към DUAL SEAL R е добавен геотекстил, който предпазва бентонита от изронване при по-продължителен престой при шлиц-стени.

ПРИ ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ, ПОКАЗАНИТЕ ПО-ДОЛУ ПИЛОТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗРАВНЕНИ
С ТОРКРЕТ БЕТОН И ДЪРВЕНИ, КОФРАЖНИ ПЛАТНА ИЛИ OSB ПЛОСКОСТИ ЗА КОИТО ДА СЕ
ЗАКРЕПИ ИЗОЛАЦИЯТА. ДА НЕ СЕ МОНТИРА ИЗОЛАЦИЯ ДИРЕКТНО ВЪРХУ ПИЛОТИТЕ!!!

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации