Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Хидроизолации : МАЗАНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ : ЦИМЕНТОВИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Aquatek Super XA

 


ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА , КОЯТО ЗАПЪЛВА КАПИЛЯРИТЕ НА БЕТОНА ЧРЕЗ КРИСТАЛИЗАЦИЯ

1.Приложение – за хидроизолация и защита на бетонни повърхности под и над земята.
С този препарат могат да бъдат постоянно хидроизолирани бетонните системи на сутерени , резервоари за вода , пречиствателни станции, тунели , плувни басейни и др.


2.Предимства :
2.1.Устойчив на позитивно и негативно водно налягане.
2.2.Защитава бетона от морска вода , отпадни води и определени химически разтвори.
2.3.Подходящ за употреба под и над кота почвени води
2.4.Парапроницаем.
2.5.Отлична адхезия.
2.6.Икономичен , много полезен.
2.7.Бързо и просто полагане – към готовата смес се добавя само вода.
2.8.Полага се върху мокри повърхности с четка или машина.
2.9.Инструментите се почистват с вода
2.10.Екологичен – на циментова основа без разтворители , подходящ за контакт с питейна вода.

3.Описание:
Aquatek Super XA (Акватек Супер XA) е прахообразна смес на база портланд цимент с различни добавки и модификатори.
Когато се смеси с вода и се положи върху бетонови повърхности , неговите активни химикали се свързват със свoбодния калций и влагата , и образува дълги вериги от неразтворими кристали , които блокират капилярите и микропорите в бетона , като по този начин спират течовете.

4.Подготовка на повърхността:
Повърхностите , които ще се обработват , трябва да бъдат много добре почистени и структурно здрави. Всички излишни и остатъчни материали като бои , дефектирали циментови обмазки , масла и др. замърсители , трябва да бъдат отстранени.
Нормално тези замърсители се отстраняват с вода под високо налягане или механично с четки. След отстраняването на излишните материали , повърхността трябва да бъде измита с чиста вода.
Пукнатините и дупките се запълват с подходящи репарационни материали, например Omnitek RM Fiber.
Повърхността трябва да бъде влажна, но без стояща вода.

5.Смесване
Aquatek Super XA е в торби по 25 кг. Тази смес се смесва с 12÷16 литра вода и се разбърква с ел. бъркалка / 400÷600 об./мин./, в зависимост от метода на полагане.
Полагането с четка изисква ~ 16 л. вода.
Никога да не се използват повече от 16 л. вода.
Много е важно да се спазва необходимата консистенция.
Точната консистенция е постигната когато се получи кремообразна смес, без неразмесени частици, при която четката не потъва в сместа.
Да не се пребърква отново!

6.Полагане
Aquatek Super XA се полага в 2 слоя по 0,75 кг./м2 с четка или машина.
Първият слой се полага върху предварително намокрената повърхност.
Вторият слой трябва да бъде положен още докато първият е пресен, но достатъчно здрав да понесе втория слой.
Aquatek Super XA не може и не трябва да се полага, когато околната температура е под 5ºС или се очаква да падне под 5ºС в следващите 24 часа.
Да не се полага върху замръзнали повърхности.
Да се избягва полагането в много горещи дни при директно слънчево облъчване.

7.Съхнене
При топло или ветровито време обмазката трябва да се пръска с парообразна вода след като започне да се втвърдява.
При студено време, влажни или невентилирани помещения съхненето е по-дълго и може да се ускори чрез допълнителна вентилация. Така се избягва и кондензацията. Никога да не се използват изсушители преди 28-ия ден от полагането.

8.Чистене на инструментите - с вода.

9.Допълнителна информация
9.1.Може да се появи кондензация и тя да продължи дълго ако помещенията, в които се използва Aquatek Super XA са студени или лошо вентилирани.
Кондензацията може да бъде отстранена или значително намалена, ако се увеличи вентилацията или ако стените се обмажат с лека мазилка на циментова основа.
Ако Aquatek Super XA се използва в резервоари за питейна вода или плувни басейни, те трябва да бъдат старателно измити след като приключи процеса на кристализация и втвърдяване.
Не се разрешава полагането на гипсови мазилки или шпакловки, както и на паронепропускливи обмазки, когато негативното водно налягане е постоянна величина.

10.Технически характеристики:
10.1. Плътност- 1,75 кг./gm3
10.2. Време за полагане- до 30 мин.
10.3. Време за втвърдяване- до 60 мин.
10.4. Максимална едрина на зърната- 0,32 мин.
10.5. Минимална температура за полагане- 5ºС
10.6. Максимална температура за полагане- +30ºС
10.7. Цвят- бял или сив
10.8. Разход- около 1,5 кг./м2 и зависи от грапавостта на повърхността
10.9. Опаковка- 25 кг. торби; 42 торби на палет /1050 кг./
10.10.Съхранение- на сухо и закрито, до 1 година

11.ТБТ- Aquatek Super XA е продукт на циментова основа и затова може да изгори кожата на ръцете и очите, които трябва да бъдат защитени по време на работа с него. Винаги да се използват очила и ръкавици. Маските за устата и носа са препоръчителни. Попадналият препарат по кожата и очите се почиства с вода. Да не се гълта и опитва чрез устата. Ако се погълне по някаква причина, веднага да се търси лекарска помощ.

 

Ако е необходима някаква подробна информация, обърнете се към офиса на “Хидромат”ЕООД.
Тел. 929 20 15; 920 47 77
Адрес: бул.”Тодор Александров” № 132

   

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации