Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Хидроизолации : МАЗАНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ : ЦИМЕНТОВИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Инструкция за употреба на циментова хидроизолация Aquatek Impercem
/”Акватек Имперцем”/

 

Модифицирана, еднокомпонентна хидроизолация на бетон и зидария

1. Описание
Aquatek Impercem е пудра на основата на цимента съдържаща определени кварцове и модификатори. При смесване с чиста вода Aquatek Impercem осигурява фино, бързосъхнещо, влагозащитно покритие за бетон и мазилка.

 

2. Подготовка на основата

  • Повърхностите, които ще се обработват трябва да бъдат грижливо почистени и в добро състояние.Премахнете всички чужди материали, като боя, дефектна мазилка, циментово мляко, мазнини и други замърсители, които могат да попречат на доброто свързване на продукта.
  • Повърхностите трябва да бъдат подготвени посредством обработка със струя от абразивен пясък и ситен чакъл (прахът трябва да бъде измит с чиста вода) или с обработка с вода под налягане.
  • Поправете повредените места с Omnitek RM/XL Fiber или Omnitek XL Fiber в зависимост от дълбочината на поправяната област.

3. Смесване
Смесете 25 кг Aquatek Impercem с 6 литра вода посредством спирална бъркалка с подсилено действие (400-600 rpm) за 3 минути до получаване на равномерна консистенция. Оставете сместа да поседи 5 минути и разбъркайте отново за да получите смес без бучки. Не разбърквайте повече от това, което можете да използвате в рамките на 35-40 минути (при 20°C)
Не разбърквайте повече от необходимото.

 

4. Полагане

  • Основата трябва да бъде навлажнена с вода преди да започне нанасянето (не насищайте с вода).
  • Нанесете с четка или машина на минимум два слоя от 1,5 кг на м2 (минимум 3 кг смес за м2).
  • Нанесете първия слой на предварително навлажнената основа в хоризонтална посока и оставете да се втвърди за поне една нощ.
  • Когато използвате пръскачка първия слой трябва да бъде замазан с четка, за да може добре да се запълнят фугите.
  • Не нанасяйте Aquatek Impercem ако околната температура е под 5°C или се очаква да падне под 5°C в рамките на 24 часа.

5. Почистване
Оборудването за смесване и нанасяне трябва да се почиства веднага с чиста вода. Втвърденият материал трябва да се почиства механично.

 

6. Разход на материал
Два слоя по 1 мм : около 3 кг/м2 (около 1,5 кг прах/м2/мм)
Разходът зависи силно от текстурата на повърхността.

 

7. Опаковка
25 kg торба;
42 торби за палет (1050 kg).

 

8. Съхраняване
Aquatek Impercem трябва да бъде съхраняван на закрито и сухо, над земята.
Пазете материалите от всякакъв източник на влага и лед.
Срок на годност: 1 година.

 

9. Хигиена и безопасност на труда
Aquatek Impercem е продукт на основата на цимент и следователно може да причини изгаряния на кожата и очите, които трябва да бъдат предпаззени по време на работа. Носете ръкавици и защитни маски за очите. При попадане в очите или по кожата ги плакнете обилно с чиста вода. Ако раздранението продължи се консултирайте с лекар. При случайно поглъщане пийте вода и се
консултирайте с лекар.
За пълна информация се консултирайте със съответните материали, съдържащи данни за безопасността и здравето.

   

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации