Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Хидроизолации : МАЗАНИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ : ПОЛИУРЕТАНОВИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ : MARITRANS

МАРИСИЙЛ® 250
Непромокаема полиуретанова мембрана в течно състояние

 

Описание на продукта
МАРИСИЙЛ® 250 е дълготрайна и еластична, студено прилагана и студено втвърдяваща се, едно-компонентна полиуретанова мембрана в течно състояние, използвана за дълготрайна хидроизолация.
Втвърдява се чрез реакцията с повърхността и влагата във въздуха.


Преимущества
- Лесно приложение (валяк или безвъздушен спрей)
- При полагане образува безшевна мембрана без фуги
- Водоустойчивост
- Устойчивост на студ
- Запазва механичните си свойства при температурен диапазон -300С до -900С
- Затваряне на пукнатините до 2 мм, дори при -100С
- Осигурява пропускливост за водни пари
- Пълно прилепване към повърхността без допълнително захващане
- Може да се стъпва върху непромокаемата повърхност
- Дори при повреждане на мембраната, тя може лесно да бъде поправена за минути
- Нисък разход

 

Употреби
- Хидроизолация за покриви
- Хидроизолация за балкони и тераси
- Хидроизолация за мокри помещения (под плочките) в бани, балкони, кухни и др.
- Защита на полиуретанова изолационна пяна
- Хидроизолация за цветни лехи и сандъчета за озеленяване
- Хидроизолация и защита на бетонени конструкции като мостове, тунели и др.

 

Консумация
1,5 – 2,5 кг/м2 положени на два или три пласта
Препоръчваме да полагате МАРИСИЙЛ® 250, подплатена с Хартия МАРИСИЙЛ®.
Това покритие е проектирано за полагане с валяк върху гладка повърхност при оптимални условия. Фактори като порьозност на повърхността, температура или метод на полагане могат да променят потреблението.

 

Цветове
МАРИСИЙЛ® 250 се предлага в бяло, сиво, червено, черно и зелено.

 

Сертификати
Продуктът МАРИСИЙЛ® 250 е тестван от Германския държавен институт за изпитване на строителни материали MPA-Braunschweig, съгласно Директивата на Европейския Съюз за Хидроизолационни покривни комплекти в течно състояние ETAG 005, като е установено, че той отговаря на Директивата.
МАРИСИЙЛ® 250 е сертифициран от Германския държавен институт за строителна техника DiBt-Berlin с Европейско техническо одобрение (ETA) и CE-маркировка и сертификат.
МАРИСИЙЛ® 250 е също тестван и одобрен от различни лаборатории в различни страни из цял свят.

Нива на потребителски категории съгласно ЕТАG 005, за хидроизолационни комплекти в течно състояние PUR


Нива на потребителски категории съгласно ЕТАG 005, за хидроизолационни комплекти в течно състояние PUR
CE

ETA

05/0197

DiBt

Работен живот:

W2

Климатична зона:

M и S

Приложени натоварвания:

P1 до P3

Наклон на покрива:

S1 до S4

Долна температурна граница на повърхността:

TL3

Горна температурна граница на повърхността:

TH3

Реакция на пожар:

Клас Е

Устойчивост на ветрови натоварвания:

? 50 kPa


Технически данни

СВОЙСТВО

РЕЗУЛТАТ

ТЕСТОВ МЕТОД

Удължение при скъсване

900 ± 80 %

ASTM D 412

Якост на опън

7,45 ± 0,30 N/mm2

ASTM D 412

Пропускливост на водни пари

25,8 ± 4,4 gr/m2/ден

ISO 9932:91

Устойчивост на водно налягане

Няма течове (1 м водна колона, 24 ч)

DIN EN 1928

Прилепване към бетон

> 2,0 N/mm2 (повреда на бетоновата повърхност)

ASTM D 903

Твърдост (Скала Shore A)

65 ± 5

ASTM D 2240 (15?)

Пожарен клас на строителния материал

В2

DIN 4102-1

Устойчивост на искри и излъчена топлина

Издържан

DIN 4102-7

Време на стабилност при дъжд

4 часа


Условия: 200С, 50% относителна влажност

Време на лек пешеходен трафик

12 часа

Крайно време на втвърдяване

7 дни

Химични свойства

Добра устойчивост на киселинни и основни разтвори (10%), почистващи препарати, морска вода и масла.


Приложение
Подготовка на повърхността
Внимателната подготовка на повърхността е изключително важна за постигане на оптимални качества на покритието и издръжливост.
Повърхността трябва да бъде почистена, суха и твърда, без замърсявания, които биха могли да повлияят неблагоприятно прилепването на мембраната. Максималното съдържание на влага не трябва да надхвърля 5%. Новите бетонови конструкции трябва да съхнат в продължение на минимум 28 дни. Стари, увредени бои, замърсявания, мазнини, масла, органични субстанции и прахове трябва да бъдат отстранени чрез машина за изстъргване. Евентуалните неравности по повърхността трябва да бъдат заравнени. Всички свободни части от повърхността и падащи прахообразни покрития трябва да бъдат добре отстранени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не мийте повърхностите с вода!

Поправка на пукнатини и шевове:
Внимателното запечатване на съществуващите пукнатини и шевове преди полагането и изключително важно за дълготрайността на хидроизолацията.
- Почистете пукнатините и пропукванията на бетона от прах, остатъчни или други замърсявания. Грундирайте локално с Грунд МАРИСИЙЛ® 710 и оставете 2-3 часа, за да изсъхне. Попълнете подготвената пукнатина с уплътнение МАРИСИЙЛ® PU 30. След това положете един пласт МАРИСИЙЛ® 250 с широчина 200 мм, центриран върху всички пукнатини и докато е още влажен покрийте със съответно отрязаната Хартия МАРИСИЙЛ®. Натиснете, за да попие. След това напоете Хартията МАРИСИЙЛ® с достатъчно количество МАРИСИЙЛ® 250 докато се покрие напълно. Оставете 12 часа да се втвърди.
- Почистете бетоновите компенсационни шевове и контролни шевове от прах, остатъчни или други замърсявания. Разширете и задълбочете шевовете (разтворете ги) ако е необходимо. Подготвения движещ се шев трябва да е с дълбочина 10-15 мм. Съотношението ширина:дълбочина на движещия се шев трябва да бъде около 2:1.
Положете Уплътнението за шевове МАРИСИЙЛ® PU 30 само по дъното на шева. След това с четка нанесете един ивичен пласт МАРИСИЙЛ® 250, с широчина 200 мм, центриран върху и в шева. Поставете Харията МАРИСИЙЛ® върху мокрото покритие и с подходящ инструмент го натиснете дълбоко в шева докато се напои и шевът стане напълно покрит отвътре. След това напълно напоете хартията с достатъчно МАРИСИЙЛ® 250. След това поставете полиетиленова корда със съответни размери в шева и я натиснете дълбоко в напоената хартия. Напълнете останалото свободно пространство на шева с Уплътнител МАРИСИЙЛ® PU 30. Не покривайте. Оставете 12 часа, за да се втвърди.

 

Грундиране
Грундирайте абсорбиращите повърхности като бетон, цимент или дърво с Грунд МАРИСИЙЛ® 710 или МАРИСИЙЛ® AQUA COAT.
Грундирайте повърхности като битум и асфалт с Грунд МАРИСИЙЛ® 720.
Грундирайте неабсорбиращите повърхности като метал, керамични плочки и стари покрития с Грунд МАРИСИЙЛ® AQUA COAT.
Оставете грунда да се втвърди съгласно техническите инструкции.

Хидроизолационна мембрана
Разбъркайте добре преди употреба. Налейте МАРИСИЙЛ® 250 върху покритата с грунд повърхност и го нанесете с валяк или четка докато повърхността се покрие. Може да използвате безвъздушен спрей, който осигурява значително спестяване на работна ръка.
Винаги подплатявайте с Хартия МАРИСИЙЛ® проблемните места, като връзки под-стена, комини, тръби, водосточни тръби (сифони) и др. За да направите това нанесете върху мокрия продукт МАРИСИЙЛ® 250 съответно отрязано парче Хартия МАРИСИЙЛ®, натиснете го за да попие и отново напоете с достатъчно МАРИСИЙЛ® 250. За подробни инструкции за приложение на Хартия МАРИСИЙЛ® се свържете с нашия отдел по пласмент. След 12 часа (не по-късно от 36 часа) нанесете още един пласт МАРИСИЙЛ® 250. Ако желаете нанесете и трети пласт МАРИСИЙЛ® 250.
ПРЕПОРЪКА: Препоръчваме подплатяване на цялата повърхност с Хартия МАРИСИЙЛ®. Използвайте препокриващи се ивици от 5-10 см.
ПРЕПОРЪКА: Ако МАРИСИЙЛ® 250 се полага без подплатяване с Хартия, препоръчваме приложение с три пласта.
ВНИМАНИЕ: Не полагайте МАРИСИЙЛ® 250 с дебелина 0,6 мм на пласт (сух филм). За най-добри резултати температурата по време на приложение и втвърдяване трябва да бъде между 50С и 350С. Ниските температури забавят втвърдяването, а високите го ускоряват. Високата влажност може да повлияе върху последното довършване.

Довършване
Ако искате цветна стабилна и нецапаща се повърхност нанесете един или два пласта Покритие МАРИСИЙЛ® 400 върху МАРИСИЙЛ® 250. Приложението на Покритие МАРИСИЙЛ® 400 е особено необходимо когато се желае тъмен цвят (напр. червен, сив, зелен и др.). Ако се желае средно устойчива, бавно износваща се повърхност (напр. балкони, тераси), нанесете два пласта Покритие МАРИСИЙЛ® 410. Ако се желае устойчива, противоабразивна повърхност (напр. паркинг), нанесете два пласта Покритие МАРИСИЙЛ® 420.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Системата МАРИСИЙЛ® е хлъзгава докато е мокра. За да избегнете хлъзгавостта при дъждовни дни, поръсете подходящи инертни материали върху още мокрото покритие, за да се образува нехлъзгаща се повърхност. Моля свържете се с нашия отдел по пласмент за повече информация.

 

Опаковки
МАРИСИЙЛ® 250 се предлага в метални кофи от 25 кг, 15 кг., 6 кг., 1 кг. и варели от 250 кг. Кофите трябва да се съхраняват в сухо и хладно помещение в продължение на 9 месеца. Пазете материалите от влага и директна светлина. Температура за съхранение: 50-300С. Продуктите трябва да се съхраняват в оригиналните им неотворени контейнери с името на производителя, описание на продукта, номер на партидата и етикет с предпазни мерки при употреба.

Предпазни мерки
МАРИСИЙЛ® 250 съдържа изоцианити. Вж. информацията, предоставена от производителя. Моля прочетете Спецификацията за безопасност.

   

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации