Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Хидроизолации : Фуги

   


СИСТЕМИ ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА РАБОТНИ И ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ НА СГРАДИ И ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Почти всички сутерени на обектите от високото , промишленото и здравното строителство се проектират като водонепропускливи стоманобетонни конструкции.
За метро и тунелното строителство , както и хидротехническото строителство това изискване е абсолютно задължително и не се нуждае от коментар.
Проектирането на дилатационните и работни фуги в конструкциите и тяхното уплътняване не е елементарна задача .Водоспиращите системи решават водоуплътняването на работните и дилатационни фуги с различни водоспиращи ленти /Waterstop/ и различни водонабъбващи / хидрофилни / материали , които се използвани заедно или поотделно , предлагат висока степен на сигурност при правилно дименсиониране и професионално изпълнение.
Видовете водоспиращи системи в зависимост от мястото на вграждане биват външни , средни и вътрешни /видими /.
Външните водоспиращи ленти според предназначението си се използват и за работни и за дилатационни фуги . Физическата разлика между тях е наличието на компенсаторен елемент при дилатационните фуги.

 
PVC водоспиращи ленти за работни и дилатационни фуги Самонабъбващи бентонитови ленти за работни фуги
 

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации