Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Хидроизолации : ПРИ ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ

Използването на пилоти е основно за укрепване на изкопи в случаите на нестабилна почва или съседни сгради в близост до обекта.
След като се направят пилотите на необходимата дълбочина следва изкопаване на земята до кота фундиране.
Следва направата на подложен бетон върху който полагаме уникалната хидроизолация PREPRUFE
"Preprufe 300 R" е най-високият клас мембрана , която се състои от първи пласт HDPE (високоплътен полиетилен) и втори пласт - самозалепващ се
слой,който по физичен начин се свързва с наливащия се върху него защитен бетон мин 80мм. Върху защитния бетон се реди арматурата за фундаментната плоча.

Основното преимущество на PREPRUFE пред всички съществуващи хидроизолации е, че при евентулен теч (от механично нараняване при полагането на арматура), същият се локализира и се спира мигновенно чрез инжектриане. Водата не може да мигрира поради химическата връзка на изолацията с бетона. При всички останали хидроизолации локализирането на евентулен теч най-вече по дъно е невъзможно.

За хидроизолация на вертикални стени при пилотно фундриане е необходимо гладка основа за полагането на PREPRUFE. При кръгли пилоти от бетон и
арматура същите се изграждат с торкрет бетон. При метални пилоти (Т профили) между тях се полагат допълнително кофражен шпреплат или греди или тънка бетонова стена. Важното е да има плътен `гръб` върху който плътно да прилегне PREPRUFE . След това са прави едностранен кофраж на НОВАТА, основна конструктивна стена, чиито бетон прави химическата връзка с PREPRUFE. По този начин се осигурява сигурна, плътна хидроизолация отзад на
основната носеща стена.

ПИЛОТИТЕ СА ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, НЕ НОСЕЩИ!

Физико-химични свойства:

1.Цвят - бял
2.Дебелина - 1,2мм
3.Адхезия - 144 N/50 мм
4.Устойчивост на хидравлично налягане - 70 м.в.ст.
5.Огъваемост - до -20°C
6.Устойчивост на пробиване - 990 N/445 N
7.Относително удължение - надлъжно- 826 %
- напречно -756 %
8. Влагопроницаемост - 0 %
9.Дебелина: "Preprufe" - 1,2 мм
10.Тегло."Preprufe" - 50 кг.
11. Застъпване - min 75 мм маркирано на самата ролка.
Средна разходна норма ~ 12 %.


За сигурността на изолациите в основи е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използването на водоспираща , бентонитова лента Bentorub на работните фуги дъно-стена.
Необходимостта идва от това, че докато се `затвори` на покрив новостроящата се сграда  има многобройни атмосферни води `дъждове, снегове и т.н.` и водта по дъното най-лесно излиза през работната фуга, което отлепя изолацията от стената.

 
   

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации