Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Хидроизолации : ПРИ ШЛИЦ СТЕНИ

Направата на шлиц стени е основно за укрепване на изкопи в случаите на нестабилна почва и най-често се правят по регулация на имота.
След като се направят шлиците на необходимата дълбочина следва изкопаване на земята до кота фундиране.
Следва направата на подложен бетон върху който полагаме уникалната хидроизолация PREPRUFE.

"Preprufe " е най-високият клас мембрана , която се състои от първи пласт HDPE (високоплътен полиетилен) и втори пласт - самозалепващ се слой,който по физичен начин се свързва с наливащия се върху него защитен бетон мин 80мм. Върху защитния бетон се реди арматурата за фундаментната
плоча.

Основното преимущество на PREPRUFE пред всички съществуващи хидроизолации е, че при евентулен теч (от механично нараняване при полагането на арматура), същият се локализира и се спира мигновенно чрез инжектриане. Водата не може да мигрира поради химическата връзка на изолацията с бетона. При всички останали хидроизолации локализирането на евентулен теч най-вече по дъно е невъзможно.

За хидроизолация на вертикални стени при шлиц стени е необходимо гладка основа за полагането на PREPRUFE. Това става или с торкрет бетон, или
с оставащ дървен кофраж или OSB. Важното е да има плътен `гръб` върху който плътно да прилегне PREPRUFE . След това са прави едностранен кофраж на НОВАТА, основна конструктивна стена, чиито бетон прави химическата връзка с PREPRUFE.
По този начин се осигурява сигурна, плътна хидроизолация отзад на НОВАТА основна носеща стена.

ШЛИЦ СТЕНИТЕ СА ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, НЕ НОСЕЩИ!

Изплозването на варианти с дюбелни кутии и т.н. прави невъзможно хидроизолирането в основи, поради невъзможността от `ванна` хидроизолация.

Физико-химични свойства:

1.Цвят - бял
2.Дебелина - 1,2мм
3.Адхезия - 144 N/50 мм
4.Устойчивост на хидравлично налягане - 70 м.в.ст.
5.Огъваемост - до -20°C
6.Устойчивост на пробиване - 990 N/445 N
7.Относително удължение - надлъжно- 826 %
- напречно -756 %
8. Влагопроницаемост - 0 %
9.Дебелина: "Preprufe" - 1,2 мм
10.Тегло."Preprufe" - 50 кг.
11. Застъпване - min 75 мм маркирано на самата ролка.
Средна разходна норма ~ 12 %.


За сигурността на изолациите в основи е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използването на водоспираща , бентонитова лента Bentorub на работните фуги дъно-стена.
Необходимостта идва от това, че докато се `затвори` на покрив новостроящата се сграда  има многобройни атмосферни води `дъждове, снегове и т.н.` и водата по дъното най-лесно излиза през работната фуга, което отлепя изолацията от стената.
   

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации