Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Инжектиране - спиране на течове в основи

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИНЖЕКЦИОННИ РАБОТИ ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ В РАБОТНИ И ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ

I. Област на приложение – основи на сгради , тунели , метра и др., изградени с монолитна или сглобяема стоманобетонна конструкция.

II. Описание на метода:
Методът се основава на химичните реакции между хидрофилните или хидрофобни течности и водата , което води до получаването на еластични или твърди уплътнители и въглероден двуокис , с краен ефект уплътняването на течащите фуги.
Инжекционните материали се инжектират със специални помпи , през пакери , около местата където са констатирани течове.
Проникването на материалите зависи от вида на бетона , като средно достига до около (40 ÷ 50)см в диаметър , което се постига, както от високото инжекционно налягане 100÷150 атмосфери , така и от вторичната пенетрация при отделянето на CO2. Този двоен ефект позволява да се запълнят капиляри и микропукнатини до 0,01мм.
Броят на пакерите се определя на място , в зависимост от качеството на бетона , арматурата , широчината и дълбочината на пукнатините и т.н.
Скоростта на реакцията се контролира с промяната на количеството на катализатора и варира от 30сек. до 10мин.

III. Описание на материалите:

“HA FLEX” /”Хидроактивен флекс”/
Еднокомпонентен , нисковискозен , гъвкав , реагиращ с водата инжекционен уплътнител за пълнене или уплътняване на стари или нови дилатационни фуги или ликвидиране на течове в стоманобетонни конструкции. Материалът е пожаробезопасен , без разтворители. Втвърденият материал е устойчив на повечето органични разтворители , слаби киселини , основи и микроорганизми.

“НА Cut” или “TACCS” / Хидроактивен Кът или ТАКС/
Еднокомпонентен , ниско вискозен , хидрофобен , уплътнител , за спиране на течове с голям дебит и/или високо налягане. Използва се там , където е необходимо да се блокират силни течове възникнали при различни обстоятелства. Много е подходящ за порьозни структури.
При контакт с водата , течността се преобразува в твърд , затворено – клетъчен уплътнител , който общо взето не се разрушава от нормалната , корозионно действаща околна среда.

Бързовтвърдяващ цимент – Използва се за затварянето и получаването на затворени обеми във фугите , в които ще се инжектират инжекционните разтвори.
По принцип всички фуги и пукнатини по – големи от 3мм трябва да бъдат запечатани с бързовтвърдяващите се цименти за да се предотврати излишното изтичане на скъпите инжекционни материали.

Кълчища или други пълнители – Служат за армиране и запълване на фуги с по – големи размери.

Миеща течност – Служи за промиване на помпената система .
Промиването на помпената система преди и след инжектирането е задължителна процедура , защото оставянето на инжекционни течности в помпената система е предпоставка за нейното запушване. Запушената помпена система е неизползваема отново и трябва да се купува нова.

IV. Технология за работа с материалите:

За да се извърши 100% уплътняване на фугите е необходимо да се извършат следните подготвителни работи:

 

Почистване на фугите от останали кофражи , десортирани или надляти бетони , мазнини , смазки или други стари пълнители. Извършва се ръчно или механично с ударо – пробивна техника , четки и т.н.

Пробиване на отвори за пакери – максимално през 80см , шахматно от двете страни на фугите.

Измиване на фугите и отворите с чиста вода за отстраняването на всички замърсители.

Монтаж пакери – ръчно.

Запечатване , създаване на еластичен “гръб” във фугите с кълчища или друг подобен материал.

Запечатване на фугите с бързовтвърдяващ цимент и създаване на затворено пространство за инжекционния разтвор.

Приготвяне на инжекционна смес – обема и скоростта на реакцията се контролират визуално от изпълняващият екип.

Промиване на помпената система с миеща течност – задължителен и много важен етап при работа със системата.

Инжектиране на инжекционната течност – прави се на етапи, до спиране на течовете.

Демонтаж пакери – след спиране на течовете.

Запечтване на отворите за пакерите с бързовтвърдяващи се цименти – предотвратява изтичането на несвързала инжекционна течност.

 

V. Особености на отделните етапи.

Почистване : най – трудната ръчна работа , която не може да бъде избегната и е абсолютно задължителна , и дава представа откъде , защо и колко тече.

 

Пробиване на отвори за пакерите:
Стандартният диаметър е Ø16. Ъгълът на пробиване е 45о към фугата. Дълбочината на пробиване по принцип е ½ от дебелината на стената. Броят и дълбочината им се определят на място за всеки конкретен случай.
Разстоянието между отворите варира от 15см до 80см , което зависи от ширината и пропускливостта на фугата. Започва се с по – голямо разстояние и ако при инжектирането на вода , водата излезе през съседния пакер , се преминава по – нататък. Ако не протече – разстоянието се намалява.

Инсталиране на пакерите.
Пакерите се поставят в пробитите и промити отвори и с помоща на контрагайката се затягат и фиксират. Главата на пакера е еднопосочно пропускащо устройство, което позволява вкарването на уплътнителя и не позволява излизането на материала след разрушаването му.

Промиване на разстояние от пакер до пакер с вода.
Задължително условие , за да сме сигурни , че уплътняващият материал ще излезе през следващият пакер и , че ще изпълни цялата зона.

Запечатване на фугите с бързовтвърдяващи се цименти – създават затворено пространство , в което се разширяват уплътнителните материали.

Инжектиране на уплътнителни материали.

Преди всяко инжектиране да се извършва промиване с миеща течност на помпената система.

Дозировка на материала и катализатора : Зависи от скоростта на изтичане на водата и температурата и.
Минималното количесво катализатор е 1% , а максималното 10%. Катализаторът не променя свойствата на уплътнителят , а само променя скоростта на реакцията. Тази операция може да се прави само от добре обучени екипи.

 

Инжектиране:
Инжектирането започва от най – ниския течащ пакер за вертикални фуги или от първия течащ за хоризонтални фуги.
Започва се с ниско налягане , с постепенно увеличаване. Диапазона е от 15 ÷ 150 бара и зависи от размера на пукнатините.
Инжектирането продължава докато не се появи материал от следващият пакер или докато не избие някъде в съседство. Малките течове от уплънител се оставят да се втвърдят , а големите се запушват с подходящи материали. След тази операция се повтаря нагнетяването до отказ. Отказът показва , че всички пукнатини и фуги са запълнени.

След реагиране и пълно втвърдяване на материалът , пакерите се отстраняват и отворите се запълват с бързовтвърдяващи се цименти.

 

6. Инструменти и машини:
Необходими са ел. ударо – пробивни машини за пробиване на отворите за пакерите, гаечни ключове , ръчни или електрически помпи.
Предвид голямата влага трябва да се вземат всички мерки при работа с машините , хората да бъдат предпазени от токов удар. Задължителна е работата с очила и ръкавици. Особено внимание да се обърне на очите , тъй като уплътнителите реагират мигновено с влагата и могат да предизвикат сериозни увреждания.
Забранено е поглъщането или опитването на вкус на който и да е било от материалите.
Да се избягва работата в пълно затворени помещения без вентилация.
Да се избягва складирането на много материал на работното място.

 

7. Приемане на работата:
Извършва се съгласно установените актове и протоколи.

 

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации