Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


МОСТОВЕ : Ж.П. Мостове : `Дъгов мост` - Буново и Ж.П. надлез `Долно Камарци`

Обект -  Ж.П. мостове  - `Дъгов мост` - Буново и Ж.П. надлез `Долно Камарци`

Инвеститор : Национална Компания `Железопътна инфрастуктура`

Изпълнител и проектант на хидроизолации  `Хидромат` ЕООД

Използвани продукти:

1. Битумна специализирана SBS хидроизолация Polyelast Extra 5mm
2. Битумен грунд Arexol Lac
3. Ситема Servidek - Servipak: Специлизирана двупластова , студено полагаща се , мостова хидроизолация , която позволява полагането на основния асфалто-бетон при пътните мостове, както и на баластровото легло при ж.п.мостовете.
4. Водоспираща лента Serviseal B
5. Циментова хидроизолация Aquatec Mortar SP
6. Bituthene  5000
7. Двойнозалепващи ленти Bitustik
8. Bituthene Mastic
9. Ленти Armour tape
AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.

 


СТУДЕНОПОЛАГАЩИ СЕ ХИДРОИЗОЛАЦИИ : SERVIDEK /SERVIPAK за Ж.П. Мостове

Servidek /Servipak

/Сервидек/Сервипак/


Двупластова , студено полагаща се , мостова хидроизолация , която позволява полагането , както на предпазен

пясъчен асфалто-бетон , така и на основния асфалто-бетон при

пътните мостове , както и на баластровото легло при ж.п.мостовете.


Описание: ”Сервидек” е дву-компонентна полимер-битумна течна смес . Двата компонента се смесват непосредствено преди полагането. Получената смес се разстила по плочата и се покрива с предпазните платна “Сервипак “. Течната смес се втвърдява химически , образувайки еластомерна ,безфугова хидроизолация.

Течната смес осигурява и самозалепването на предпазните платна към нея. Ситемата се полага без грундиране , върху чисти и сухи повърхности и позволява трафикът да бъде възстановен след 4/четири/ часа. Изключително подходяща за ремонтни работи.


Опаковка :

“Сервидек” – Част А – 18 л. ; Част Б – 4.5л. ; Общо -22.5 литра.

Съхранение : В закрити помещения , при температури от +5°C до + 27°C. Срок на употреба – до 12 месеца от датата на производство.

“Сервидек” – Предпазни и хидроизолационни платна в три разновидности :

“Сервипак” - 3мм. Размери: 1,5 m x 1m x 3mm /1,5 кв.м./ - Тегло – 7,5 кг.Подходящи са за първокласни и второкласни пътни мостове с не много тежък трафик.

“Сервипак”- 6мм. Размери: 1,5 m x 1m x 6mm/1,5 кв.м/ - Тегло – 16,5 кг. Употреба – за магистрали.

“Сервипак” – 12 мм.Размери: 1m x 1m x 12 mm/1кв.м/ - Тегло – 23 кг. Употреба – за ж.п. мостове.


Полагане :

“Сервидек” част “А” част “Б” се смесват на място , ръчно , с дървена бъркалка . Получената смес се излива върху плочата и се разстила с дървено гребло. Разходът е 1.5-2.0 кг/кв.м. Веднага се полагат и защитните платна , като се избягва ходенето по тях. На местата на снадките между платната , ако има по-голями фуги , те се запълват с пресен “Сервидек” , преди полагането на запечатващите ленти . Фугите между платната се почистват , грундират и слепват със запечатващите ленти “Армуртейп”.

Пясъчният асфалто-бетон или основният пласт асфалто-бетон могат да се полагат най-рано /четири/ часа след полагането на хидроизолацията.

Според изискванията на Английската Агенция за Автомагистрали , Клауза 901.9 , битумни материали с температура по - висока от +145°C не трябва да бъдат полагани или складирани върху мостови хидроизолации , ако за това не са взети всички мерки предписани от Инженера.Асфалто-бетона може да се полага върху “Сервидек/Сервипак” при температури между + 110°C и +145°C. На практика асфалто-бетона пристига с температури около +180°C , излиза от асфалто полагача с температури около +160°C , охлажда се веднага до приемливи температури от около +145 °C или по-малко и се разстила. В случаите когато околната температура надвишава +30°C е по-добре да се изчака до по-ниски температури във вечерните часове,или да се работи рано сутрин , или да се положи предпазен слой , по който да се движат асфалто полагачите. При тези условия са забранени маневрите върху хидроизолациите на пълните с асфалто-бетон самосвали.

Изпълнението на хидроизолациите трябва да се изпълнява по одобрени проекти и спесификации.

 

 


 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации