Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Референции : Покриви - Русе

Инвеститор: завод за `Тежко машиностроене`, гр. Русе

Проектант и изпълнител на ремонт на покривните хидроизолации `Котови` ЕООД

Доставчик на изолациите: `Хидромат` ЕООД

Продукт - първи подложен пласт Tecnoroof 3kgm2 - механично закрепен за конструкцията

Завърващ пласт с посипка с 100% газопламъчно полагане - ITER 17 A MINERALE

 

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации