Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Референции : хотел `Терминал`

Обект - хотел `Терминал`, гр. София


Изпълнител и проектант на всички хидроизолации `Техногруп` ЕООД

Показаната изолирана част - зелен покрив

Доставчик на изолациите: `Хидромат` ЕООД

Използвани изолации за зелен покрив:


1. SBS битумна пароизолация `Шинделит`
2. ХPS топлоизолация - Тиктас

3. Циментова замазка
4. Битумен грунд `Arexol Lac`
5. Пародренаж `Перфор`
6. АРР битумна ротивокоренна хидроизолация 2 пластта ITER ANTIRADICE 5кг./м2 - Италия


За тераси и изолация над гаражи детайлът е същият като е различна само
завършващата хидроизолация - SBS битумна хидроизолация 2 пластта Polyelast Extra
5кг./м2 - Чехия


 
 

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации