Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Референции : Тунелен участък към МС12

Разширение на метро София, втора метролиния,
Участък от МС "Джеймс Баучер"/МС II-11, км. 10+452 до МС II-12 с линеен пункт след нея /км. 11+752/
 
Тунелен участък по милански способ
Доставка и полагане на хидроизолационна система “ Preprufe” по стени при едностранен кофраж
 
 
Доставка и полагане на хидроизолационна система „ Polyelast “ по покривна плоча
 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации