Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


ПРОДУКТИ : СПЕЦИФИКАЦИИ : TECNOGUM 4,5 KG

   

СТРУКТУРА НА ИЗОЛАЦИЯТА:

  • Защита със сива минерална посипка от горната страна от UV лъчи
  • Комбинация от АРР модифициран битум и минерални пълнители
  • Армировка – полиестер
  • Комбинация от АРР модифициран битум и минерални пълнители
  • Лесно топимо полиетиленово фолио

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

 
Ширина на ролката
 
1 м
Дължина на ролката 10 м
Тегло на изолацията   4500 гр./м2
Площна маса на армировката 160 гр./м2
Якост на опън надл./напр. 700/400 N/5мм
Оносително удължение min. 40 %
Температура на полагане (пукнатиноустойчивост) до - 5°C
Топлоустойчивост    мин. 120°C

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Хидроизолационната мушама се препоръчва за завършващ пласт изолация на плоски покриви при многопластова хидроизолационна система. Препоръчва се за временен ремонт при един пласт хидроизолация върху съществуващи пластове. Като най-икономично решение за основна дву-пластова хидроизолационна система на нов или съществуващ покрив при гаранция до 5 год. да се използват Tecnogum 4kg без посипка за първи пласт и  Tecnogum Min 4,5kg с посипка за завършващ пласт. 

 

Производител: Nord Bitumi - Италия

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации