Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


ПРОДУКТИ : СПЕЦИФИКАЦИИ : ТЪРГОВСКО НАЗВАНИЕ: ПОДКЕРЕМИДНА БИТУМНА ИЗОЛАЦИЯ "TIMBERPOL"

   

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Описание:
Тимберпол фолио/фолио е специална хидроизолационна микромембрана, разработена за употреба под летви за керемиди, както и за дървени и вентилируеми покриви.

SBS полимер модифицираната смес осигурява на мембраната отлична еластичност и удължение.

“Тимберпол фолио/фолио е специфично развита за следната употреба:

  • разделителен слой, механично закрепен в многопластови хидроизолационни системи

  • паропропусклив дифузионен слой за полагане под летвите при дървените наклонени покриви

Носеща основа: Тимберпол фолио/фолио е армиран с нетъкан иглонабит полиестер, който му придава отлична якост на разкъсване.

Предвидена употреба съгласно „СЕ” отбелязани стандарти:- Тимберпол фолио/фолио е предназначен за хидроизолационен пласт под керемиди или несвързани покривни системи обобщено (UNI EN 13859-1)


Обработка на повърхността: Горна повърхност: полиетиленово фолио

Долна повърхност: полиетиленово фолио


Методи на полагане: Тимберпол фолио/фолио се препоръчва като хидроизолационен пласт под плочи, керемиди или обобщено към несвързани покривни системи.

Тимберпол фолио/фолио се полага механично.

 

Свойства

Тест метод

Мярка

TIMBERPOL FILM/FILM

Дължина

EN 1848-1

m

≥ 30.0(-1%)

Ширина

EN 1848-1

m

≥ 1.0(-1%)

Праволинейност

EN 1848-1

mm

20 мм x 10 м

Тегло

EN 1049-1

g/m2

450

Якост на опън L/T(max товар)

EN 12311-1

N/5 sm

450/300

Удължение при скъсване L/T

EN 12311-1

%

40/40

Якост на разкъсване L/T

EN 12310-1

N

180/180

Дименсионна стабилност

EN 1107-1

%

≤ ±0.6

Огъваемост при ниска темп.

EN 1109

ºC

≤ -25

Топлоустойчивост

EN 1110

ºC

≥ 100

Водоплътност

EN 1928 (А)

-

Клас W1

Паропропускливост

EN 1931

μ

≥ 20.000

Реакция на огън

EN 13501-1

клас

Е

 

 

Производител: Copernit - Италия

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации