Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


ПРОДУКТИ : СПЕЦИФИКАЦИИ :
ТЪРГОВСКО НАЗВАНИЕ : Противокоренна хидроизолация Polyelast 4/1 green

   

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Предназначение:
Огъваема армирана еластомерна битумно-полимерна мушама - SBS модифицирана битумна изолация, за първи и/или междинен слой в многослойни хидроизолационни системи за зелени покриви.

Техническа спецификация:
Съответства на стандарт CSN EN 13 707+A2: 2009. Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики и на стандарт CSN EN 13948
Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивост на проникване на корени.
Произвежда се чрез импрегниране и двустранно покриване на основа от полиестер с битумно-полимерна смес, обогатена с SBS полимери и кореноустойчиви добавки, не позволяващи проникването на корени в мушамата. За горен защитен слой се използва дребнозърнест пясък или полимерно фолио, а за долен – полимерно фолио.

Използване:
Продуктът се използва както при ново строителство, така и при ремонтни работи. Полага се чрез газопламъчно заваряване. Може да се полага върху всякакъв тип основи. Използва се при строителство на „зелени покриви“.
Продуктът не съдържа опасни вещества.

 

Характеристика по EN 13707 Mерна единица Стойност Метод на тест

Дължина на ролката м 10,00 CSN EN 1848 - 1
Ширина на ролката м 1,00 CSN EN 1848 - 1
Тегло на изолацията гр/м² 4000 CSN EN 1849 - 1
Огъваемост при ниски температури ° C ≤ -25 CSN EN 1109
Водонепропускливост - не пропуска вода CSN EN 1928
Якост на опън до скъсване надл./напр. N/50 mm 750/550 CSN EN 12311 - 1
Оносително удължение при опън до скъсване % 45 CSN EN 12311 - 1
Кореноустойчивост - издържа CSN EN 13948
Реакция на огън - Клас Е CSN EN 13501 - 1

 

 

 

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации