Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


ПРОДУКТИ : СПЕЦИФИКАЦИИ :
ТЪРГОВСКО НАЗВАНИЕ : Противокоренна хидроизолация Polyelast Design 4/1 green c посипка

   

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Предназначение:
Огъваема армирана битумно-полимерна мушама - SBS модифицирана битумна изолация, за завършващ слой в многослойни хидроизолационни системи за зелени покриви.

Техническа спецификация:
Съответства на стандарт CSN EN 13 707+A2: 2009 Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики и на стандарт CSN EN 13948 Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивост на проникване на корени.
Произвежда се чрез импрегниране и двустранно покриване на основа от полиестер с битумно-полимерна смес, обогатена с SBS полимери и кореноустойчиви добавки, не позволяващи проникването на корени в мушамата. За горен защитен слой се използва едрозърнеста минерална посипка в сив цвят, а за долен – полимерно фолио.

Използване:
Продуктите могат да се използват както при ново строителство, така и при
ремонтни работи. Полагат се чрез газопламъчно заваряване.
Продуктът не съдържа опасни вещества.

Характеристика по EN 13707 Mерна единица Стойност Метод на тест

Дължина на ролката м 10,00 CSN EN 1848 - 1
Ширина на ролката м 1,00 CSN EN 1848 - 1
Тегло на изолацията гр/м² 4000 CSN EN 1849 - 1
Огъваемост при ниски температури ° C ≤ -25 CSN EN 1109
Водонепропускливост - не пропуска вода CSN EN 1928
Якост на опън до скъсване надл./напр. N/50 mm 750/550 CSN EN 12311 - 1
Оносително удължение при опън до скъсване % 45 CSN EN 12311 - 1
Кореноустойчивост - издържа CSN EN 13948
Адхезия на посипката % 15 CSN EN 12039
Реакция на огън - Клас Е CSN EN 13501 - 1

 

 

 

 

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации