Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


ПРОДУКТИ : СПЕЦИФИКАЦИИ : ТЪРГОВСКО НАЗВАНИЕ: POLYELAST - 15 3.5 kg без посипка

   

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Предназначение:
Огъваема армирана еластомерна битумно-полимерна мушама -SBS модифицирана битумна мушама , за първи и/или междинен слой в многослойни хидроизолационни системи, за основи на сгради и съоръжения,  а също така и за покриви с повърхностна защита.

Техническа спецификация:
Съответства на стандарт CSN EN 13 707+A2: 2009. Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики .
Произвежда се чрез импрегниране и двустранно покриване на основа от полиестер с битумно-полимерна смес, обогатена с SBS полимери. За горен защитен слой се използва дребнозърнест пясък или полимерно фолио, а за долен – полимерно фолио.

Използване:
Продуктът се използва както при ново строителство, така и при ремонтни работи. Полага се чрез газопламъчно заваряване или чрез механическо закрепване. Може да се полага върху всякакъв тип основи.
Продуктът не съдържа опасни вещества.

 

Характеристика по EN 13707 Mерна единица Стойност Метод на тест

Дължина на ролката м 10,00 CSN EN 1848 - 1
Ширина на ролката м 1,00 CSN EN 1848 - 1
Тегло на изолацията гр/м² 3500 CSN EN 1849 - 1
Огъваемост при ниски температури ° C ≤ -15 CSN EN 1109
Топлоустойчивост ° C   ≥ +90 CSN EN 1110
Водонепропускливост - не пропуска вода CSN EN 1928
Якост на опън до скъсване надл./напр. N/50 mm 500/330 CSN EN 12311 - 1
Оносително удължение при опън до скъсване % 30 CSN EN 12311 - 1
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей) N 200/300 CSN EN 12310 - 1
Реакция на огън - Клас Е CSN EN 13501 - 1

 

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации