Зелени покриви  

 

 

 

 


Плосък покрив - паро, топло и хидроизолация
 

 

 


Топлоизолации : XPS

ТВЪРД ПЕНЕСТ РАЗПЛЕТЕН ПОЛИСТЕРИН 

 

 

 ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ

 

ПЛОСКОСТИ ЗА ОБЩА УПОТРЕБА
ПЛОСКОСТИ ЗА ОБЩА УПОТРЕБА

Използват се при всички видове изолация. Могат да се използуват за външни стени, за вътрешната страна на подземни помещения, подове и стени на подземни помещения, но най-доброто им приложение е за жилищни стаи.

Стандартни размери:

 • дължина:2500 или 1250 мм*
 • ширина: 600 мм*
 • дебелина: от 20 до 120 мм.*

СЪС ВИСОКА ИЗДЪРЖЛИВОСТ НА НАЛЯГАНЕ
СЪС ВИСОКА ИЗДЪРЖЛИВОСТ НА НАЛЯГАНЕ

Обикновено се използуват при подови настилки, които поемат високо налягане, като помещения за паркиране на автомобили, алеи, подове на промишлени помещения, хладилни камери .

Стандартни размери:

 • дължина:2500 или 1250 мм*
 • ширина: 600 мм*
 • дебелина: от 20 до 120 мм.*

 

БЕЗ ФОЛИО, НАБРАЗДЕНИ
БЕЗ ФОЛИО, НАБРАЗДЕНИ

Използуват се при армиран бетон, за избягване на появата на термомостове и благодарение на наличието на повърхностни бразди, спойката с мазилката е по-добра. Тавани, трегери, греди, стени, колони и др.

Стандартни размери:

 • дължина:2500 или 1250 мм*
 • ширина: 600 мм*
 • дебелина: от 20 до 120 мм.*

 

ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕНИ
ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕНИ
 

Използуват се  за термоизолация на стени (двойни стени)

Стандартни размери:

 • дължина:2500 или 1250 мм*
 • ширина: 600 мм*
 • дебелина: от 20 до 120 мм.*

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Изолация при двойни стени

Най-икономичният план за спестяване на енергия (цел на изолацията) при изграждането на двойни стени. Ниският коефициент на топлопроводимост (Л) позволява стените да бъдат изградени по-тънки, при нищожно поглъщане на влага. По този начин проблемите при изграждането и свързаните с него разходи намаляват. Използването на плоскости тип Fibrostir е възможно и при влажност (дъжд, сняг и др.), тъй като повърхността им не позволява проникването й.


Изолация за тавани

трегери – колони

греди – стени

Използват се като елемент при армирания бетон с цел избягване на термомостове, а така също, благодарение на набраздяването, за по-добра спойка с мазилката.


Термообшивка (изолация на външната страна на стени и подземни пространства)

Плоскостите от модификация Fibrostir със своята висока издръжливост на налягане и обладаващи резистентност към пропускането на вода и с високите им термоизолационни свойства, представляват идеален изолационен материал за външните повърхности на подземните пространства. Термоизолирани, подземните пространства стават достъпни за живеене (стаи, гостни, домашни барове, стаи за хоби-занимания и други) тъй като от всякъде са защитени от влагата и от ниската външна температура.

Използване на Fibrostir при стени в подземни пространства

Плоскостта Fibrostir при стени в подземни пространства не изисква някакво ограничение на дълбочината (може да се използва и при дълбочина под 3 метра), някакво ограничение по отношение наличието на движение (на автомобили, машини, товарни коли и др.), някакво ограничение за извършване на изолиране, в случай, че водното ниво е над нивото за изолиране, като могат да бъдат използвани и плоскости с дебелина по-малка от 5 см ли 6 см в периферията.

 

Под на подземно помещение
Плоскостите тип Fibrostir могат да се поставят след полагането на бетона. Първо се поставят плоскостите и листовете PE (от полиетилен) и впоследствие се нанася циментовата замаска върху пода.

 

Стените на подземно помещение
Плоскостите тип Fibrostir се поставят с лепило (без разтворители) направо върху повърхността, която трябва да бъде защитена от влагата. После може да бъде сложена пръст или чакъл и други и изолира външната повърхност на стената на подземното помещение.

 

Покритие на места за паркиране (паркинги)
При повърхности, където съществува движение на автомобили, като паркинги, подове в промишлени предприятия и други изолацията подлежи на постоянно налягане. Fibrostir не се влияе от атмосферните условия и промените в налягането, поради което отговаря и за по-претенциозни изработки.

 

„Обърнато“ помещение
Най-добрите качества на Fibrostir като:
Точните размери на плоскостите.
Издръжливост на налягането.
Издръжливост на огъване.
Задържащата способност спрямо проникване на влага.
Високата термоизолация.
Непроменяемите коефициенти при различни температури, позволяват използването им при „обърнати“ помещения.

 

Складове – спортни помещения
Тавани
Страничният профил, който приляга плътно, предлага плътно покритие и изолация и не позволява появата на термомостове (жлебове и в четирите страни). Гладката повърхност на Fibrostir прави продукта лесен за почистване, там където таваните се нуждаят от почистване. При тавани с олекотено и керемидено покритие, с Fibrostir те са по-уютни за живеене.

 

Качества и достойнства
Предлага висока термоизолация.
Поддържа постоянни размери, при всякакви колебания на околната температура.
Не позволява образуването на термомостове.
Не се влияе от влага (коефициентът е нищожен).
Повърхността им позволява да бъде почиствана.

 

Професионални хладилници
Изключителните качества на Fibrostir за подове, стени и тавани в хладилниците е в резултат на високата им издръжливост на налягане и на уникалната им способност да понасят студ и топлина.

 

Влажни помещения, бани, керамика
За керамика (плочки), Fibrostir притежава идеално стегната повърхност. За всички влажни помещения предлага изолация и е най-икономичното решение за продължителна икономия на енергия.

 

Подземия
При външните стени и особено при подземия и приземни етажи, където има по-големи изисквания за издръжливост спрямо механично налягане и малка чувствителност спрямо влагата, Fibrostir номер 1.

Fibrostir притежава отлични механични свойства и едновременно с това предлага отлични термоизолационни свойства. Благодарение на свитите си клетки, не е чувствителна на влага. Притежава голяма издръжливост на налягане, докато размерите му остават стабилни, тъй като не се влияе от промените на температурата на околната среда.
Fibrostir предлага отлични решения на специалистите при трудни условия в строителството и други дейности.

   

 

 

Created for Hydromat

      


 

 


 

 

 

 

Бентонитови изолации