Каменна вата

Топлоизолация от каменна вата, производител Technonicol, Русия

Топлоизолацията е негорим, топло- и звукоизолационен материал от минерална вата на скални материали от базалтова група с използване на свързващо вещество с понежено съдържание на фенол.
Материалите са дълготрайни, енергоефективни, екологични и напълно негорими.
Намират широко приложение за топло- и звукоизолация на различни строителни конструкции на жилищни сгради и промишлени съоръжения.

Материали:

-  TECHNOLITE - топло и звукоизолация на строителни конструкции на жилищни сгради и промишлени съоръжения, в които топлоизолацията не се подлага на допълнително натоварване (мансарди, тавански плочи, подове с поставяне на топлоизолация между гредите, скелетни преградни стени), а също и като първи (вътрешен) топлоизолационен слой на фасадни системи с въздушни отвори при двуслойно изпълнена топлоизолация

- TECHNOFACADE - топло и звукоизолация в системи за външна изолация на стени със защитно-декоративен слой от тънкослойна мазилка на жилищни и промишлени сгради;

- TECHNOROOF H – долен слой при двуслойна схема на топлоизолация върху  стоманобетонна или метална облицовка. Препоръчва се използване в комбинация с плочи TECHNOROOF V.

- TECHNOROOF V - горен топлоизолационен слой на покриви върху основа от стоманобетон или профилирани метални листове. Върху него може да се положи покривно покритие без полагане.


- Свързани проекти -