XPS (екструдиран полистирол)

Описание
Elastofoam е изолационен материал от екструдирана полистиренова пяна във син цвят, който не съдържа HCFC и HFC газове. Произвежда се от полимеризиран термопластичен полистирен, който след процес на непрекъсната екструзия се оформя на плочи. По време на производствения процес се добавят напълно екологични нефтопродукти - до 8% от теглото.
Екструдираните плочи от Elastofoam се характеризират с високи и дълготрайни топлоизолационни свойства, нисък коефициент на топлопроводимост λ, нулева абсорбция на влага, висока якост на натиск и освен това са самозагасящи се материали.
Характеристики
•    Дължина: 1250 mm
•    Широчина: 600 mm
•    Дебелини: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 -70 - 80 - 100 - 120  mm
•    Ръбове: стъпаловидни от всички страни
•    Повърхност: гладка без канали
Приложения
Elastofoam се използва при всички случаи, в които се изискват отлични топлоизолационни свойства, минимална абсорбция на вода и добра механична якост при ниски до средни натоварвания. Основните области на приложение са:
•    Топлоизолация на външни покриви и подове, които не са подложени на тежки натоварвания.
•    Топлоизолация на покриви с покритие от керемиди и външни подземни стени.
•    Подходящи са за изолация на външни бетонови конструкции (стени, греди, колони).
•    Идеални са за фасадни системи и външни ремонти.
Tiktas

- Свързани проекти -