Железопътни мостове

Изпълнението на хидроизолационни системи за пътни и железопътни съоръжение е една от основните дейности на фирма “ХИДРОМАТ” ООД. Ние сме една от водещите фирми специализирани в доставката и полагането на мостови хидроизолации. Материалите ни са в съответствие с действащата Техническата спецификация от 2014 г. и са одобрени със становище на Института по пътища и мостове на Агенция пътна инфраструктура за влагането им при хидроизолиране на мостови съоръжения на територията на Р.България.
“ХИДРОМАТ” ООД сме доставили и положили над 200 000 м2 специализирана мостова полимер-битумна хидроизолация по съоръжения на Автомагистрала “Тракия” и Автомагистрала “Струма”. Изпълнили се и стотици хиляди кв.м хидроизолационни системи по отговорни съоръжения от Републиканската пътна мрежа и надлези и пътни връзки в градска среда – пътни мостове по Северна скоростна тангента са Софийски окоровръстен път, пътни връзки на бул. “Цариградско шосе” и бул. “Брюксел” в София, Аспарухов мост във Варна и много други.
Ние от “ХИДРОМАТ” ООД сме доставили и положили и специализираната система “Сервидек-Сервипак” при ремонт, реконструкция или ново строителство на десетки мостове от железопътната инфраструктура.


- Свързани проекти -