-SERVIDEK /SERVIPAK-

СТУДЕНОПОЛАГАЩИ СЕ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ЗА ЖП МОСТОВЕ SERVIDEK /SERVIPAK
Двупластова , студено полагаща се , мостова хидроизолация , която позволява полагането , както на предпазен пясъчен асфалто-бетон , така и на основния асфалто-бетон при пътните мостове , както и на баластровото легло при ж.п.мостовете.
Описание: ”Сервидек” е дву-компонентна полимер-битумна течна смес . Двата компонента се смесват непосредствено преди полагането. Получената смес се разстила по плочата и се покрива с предпазните платна “Сервипак “. Течната смес се втвърдява химически , образувайки еластомерна ,безфугова хидроизолация.
Течната смес осигурява и самозалепването на предпазните платна към нея. Ситемата се полага без грундиране , върху чисти и сухи повърхности и позволява трафикът да бъде възстановен след 4/четири/ часа. Изключително подходяща за ремонтни работи.
Опаковка :
“Сервидек” – Част А – 18 л. ; Част Б – 4.5л. ; Общо -22.5 литра.
Съхранение : В закрити помещения , при температури от +5°C до + 27°C. Срок на употреба – до 12 месеца от датата на производство.
“Сервидек” – Предпазни и хидроизолационни платна в три разновидности :
“Сервипак” - 3мм. Размери: 1,5 m x 1m x 3mm /1,5 кв.м./ - Тегло – 7,5 кг.Подходящи са за първокласни и второкласни пътни мостове с не много тежък трафик.
“Сервипак”- 6мм. Размери: 1,5 m x 1m x 6mm/1,5 кв.м/ - Тегло – 16,5 кг. Употреба – за магистрали.
“Сервипак” – 12 мм.Размери: 1m x 1m x 12 mm/1кв.м/ - Тегло – 23 кг. Употреба – за ж.п. мостове.
Полагане :
“Сервидек” част “А” част “Б” се смесват на място , ръчно , с дървена бъркалка . Получената смес се излива върху плочата и се разстила с дървено гребло. Разходът е 1.5-2.0 кг/кв.м. Веднага се полагат и защитните платна , като се избягва ходенето по тях. На местата на снадките между платната , ако има по-голями фуги , те се запълват с пресен “Сервидек” , преди полагането на запечатващите ленти . Фугите между платната се почистват , грундират и слепват със запечатващите ленти “Армуртейп”.
Пясъчният асфалто-бетон или основният пласт асфалто-бетон могат да се полагат най-рано /четири/ часа след полагането на хидроизолацията.
Според изискванията на Английската Агенция за Автомагистрали , Клауза 901.9 , битумни материали с температура по - висока от +145°C не трябва да бъдат полагани или складирани върху мостови хидроизолации , ако за това не са взети всички мерки предписани от Инженера.Асфалто-бетона може да се полага върху “Сервидек/Сервипак” при температури между + 110°C и +145°C. На практика асфалто-бетона пристига с температури около +180°C , излиза от асфалто полагача с температури около +160°C , охлажда се веднага до приемливи температури от около +145 °C или по-малко и се разстила. В случаите когато околната температура надвишава +30°C е по-добре да се изчака до по-ниски температури във вечерните часове,или да се работи рано сутрин , или да се положи предпазен слой , по който да се движат асфалто полагачите. При тези условия са забранени маневрите върху хидроизолациите на пълните с асфалто-бетон самосвали.
Изпълнението на хидроизолациите трябва да се изпълнява по одобрени проекти и спесификации.