-БИТУМЕН ГРУНД DEHTOCHEMA PRIMER LUX-

DEHTOCHEMA PRIMER LUX е битумен грунд за обработка на бетонови, циментно-пясъчни и други повърхности преди полагането на заваряеми битумни покривни и хидроизолационни метериали.

Технически характеристики:

-     Цвят:     Черен
-     Мирис:     Характерен
-     Вискозитет:     15-40sec
-    Плътност при 20°С:    0,872 г/см3
-    Съдържание на нелетливи вещества:    45-55 %
-    Разтворимост във вода:    не разтворим