-БИТУМЕН ГРУНД AREXOL LAC-

AREXOL LAC  е еднокомпонентен течен хидроизолационен материал на основата на разтворители, състоящ се от оксидиран битум разтворен в ароматни разтворители. Когато материала се втвърди създава лъскав водоплътен филм с отлична адхезия. AREXOL LAC е битумен разтвор, предназначен да проникне и уплътни порьозни повърхности, осигурявайки основа за апликациите на хидроизолационните системи.
AREXOL LAC се използва за защита по бетонни и метални конструкции от атмосферните влияния. Използва се също така и при полагането на битумните мембрани по вертикалните повърхности. Може да се полага и по дървени повърхности като стълбове, кабелни подпори и др. AREXOL LAC защитава от вода, влага, разтворени киселини и др. корозионни течности. Условия за работа до -25°С.

 Разхода зависи от абсорбцията и структурата на основата. За метални повърхности разхода е около 100-150 gr/m2, а за бетонови - около 250-300 gr/m2.

Технически характеристики:

-     Цвят:     Черен
-     Мирис:     Характерен
-     Вискозитет:     73sec (25oC)
-     Дистилация до 225C:     41%
-     Дистилация до 360C:     42,5%
-     Пенетрация:     29
-     Разтворимост в трихлоретилен:     99,5