-БИТУМНО-ПОЛИМЕРЕН МАСТИК(ПАСТА)№ 21 ЗА ПОКРИВНИ ПОКРИТИЯ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ЗА СТУДЕНО ПОЛАГАНЕ-

Описание:  готов за използване материал, състоящ се от нефтен битум  модифицирован с изкуствен каучук, технологични добавки,  минерални напълнители и органичен разтворител. Покритията на базата на този  мастик имат висока еластичност, добра адхезия с основата,  топлоустойчивост и устойчивост към въздействие на влага.
Предназначен е за:
- строителство на мастични покриви и ремонт на всички видове покриви (в съчетание със стъклена тъкан, битумни мембрани а също без тях);
- хидроизолационна защита на строителни конструкции (фундаменти, подземия, колони, и други обекти, закопани в земята или в контакт с влажна среда);
- хидроизолационна и антикорозионна обработка на метални повърхности, включително тръби, корпуси на автомобили.
Разходна норма:
•    за мастичен покрив - 3,8-5,7 кг/м2;
•    за хидроизолация  - 2,5-3,5 кг/м2.

Технически характеристики:
Адхезия с основата, МПа, не по-малко от:
- с бетон: 0,6
- с метал: 0,9    
Адхезия между слоевете, МПа, не по-малко от:
- битумна мембрана – битумна мембрана: 0,3
- битумна мембрана – бетон : 0,4
Якост на раздиране на слепването , кН/м, не по-малко от:    4
Условна якост, МПа, не по-малко от:    1
Относително удължаване до скъсване, %, не по-малко от:    500
Водопоглъщане в течение на 24ч, % по маса, не по-малко от:    0,4
Съдържание на нелетливи вещества , %, не по-малко от:    50
Топлоустойчивост , С°, не по-малко от:    110
Огъваемост на ос с радиус 5,0±0,2 мм при температура -50°С:    няма пукнатини
Водонепроницаемост в течение 24ч при налягане 0,1 МПа:    издържа