-ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БИТУМЕН МАСТИК (ПАСТА) № 24, ЗА СТУДЕНО ПОЛАГАНЕ-

Описание:хидроизолационния мастик №42  е напълно готов за използване материал на основата на нефтен битум, съдържащ технологически добавки, минерални напълнители и разтворител.
 Предназначен е за:
-вътрешна и външна хидроизолация на бетонни, стоманено-бетонни, метални, дървени и други строителни конструкции;
-антикорозионна защита на метални повърхности, конструкции и изделия, включително тръби, корпуси на автомобили.
Разходна норма - в зависимост от вида използване.

Технически характеристики:
Адхезия с основата, МПа, не по-малко от:
- с бетон 0,1
- с метал 0,1    
Якост на раздиране на слепването , кН/м, не по-малко от:    2
Условен вискозитет, с, не по-малко от:    10
Водопоглъщане в течение на 24ч, % по маса, не по-малко от:    0,4
Съдържание на нелетливи вещества , %, не по-малко от    65
Температура на омекване , С°, не по-малко от:    80
Огъваемост на ос с радиус 5,0±0,2 мм при температура -50°С:    няма пукнатини
Водонепроницаемост в течение 24ч при налягане 0,1 МПа:    издържа