-БИТУМЕН ПОЛИМЕРЕН ХЕРМЕТИК № 42-

Описание: Битумно-полимерния херметик ТЕХНОНИКОЛЬ №42 е еднокомпонентен материал за горещо полагане и се състои от нефтен битум, модифициран изкусствен каучук и технологически добавки. Има широк диапазон на работни температури, висока еластичност, без свиваемост и бързо се втвърдява. Произвеждат се три марки в зависимости от климатическите зони: БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50.
Използване
- херметизация на деформационни фуги на бетонни и асфалтобетонни покрития на летища и автомобилни пътища, контейнерни площадки;
- санация на пукнатини на бетонни и асфалтобетонни покрития на летища и автомобилни пътища.
Разходната норма зависи от вида на извършваната работа.

Технически характеристики:
Температура на размекване , не по-малко от:    90°С
Огъваемост на стебло ф 20 мм, не по-високо от: -25°С за БП-Г25
                                                                                       -35°С за БП-Г35
                                                                                       -50°С за БП-Г50
Относително удължение до скъсване не по-малко от при температура -20°С:    75%
Температура на лепкавост, не по-ниска от:    50°С
Издръжливост, кол-во цикли, не по-малко:    30000
Водопоглъщане, не повече от:    0,2%
Промяна на свойствата под воздействие на УВ - излъчване, не повече от:  1000ч