-Битумни керемиди Боброва опашка-

Битумни керемиди с минерална армировка, проектирани да бъдат полагани на наклонени покриви с наклон >12° и/или вертикални стени. Водоплътността на системата се осигурява от застъпването в съответствие с инструкциите за полагане на производителя.
Технически характеристики
- дължина: 1000m (+/-3)
- тегло - 9,2 kg/m2
- m2/b пакет: 3m2
- пакети в пал: 42 броя
- якост на опън 600 N/50mm
- t° на полагане над 0°C
- дебелина 3,0 mm