-Битумни керемиди ТРИО-

Технически характеристики:
- дължина: 1000m (+/-3)
- m2 в пакет: 3m2
- пакети в пал: 42 броя
- якост на опън: 800/600 N/50mm
- t° на полагане над 0°C
- дебелина 2,7 mm