-Самозалепващи битумни керемиди Пчелна пита-

Технически характеристики:
- дължина: 1000m (+/- 3)
- тегло - 10kg/m2
- m2/b пакет: 3m2
- пакети в пал: 42 броя
- якост на опън 600 N/50mm
- t° на полагане над 0°C
- дебелина 3,2 mm