-Дренажни композити с триизмерна сърцевина-

Състоят се от триизмерна сърцевина, едностранно или дустранно покрита с тъкан/нетъкан геотекстил или непропусклива мембрана.  Характеризират се свисок дренажен капацитет (коефициент на порьозност на сърцевината – повече от 95%), гъвкавост, биологическа и химическа устойчивост. Те са изключително леки и лесни за полгане.
Дренажните геокомпозити с ширина 3,70 м. са особено подходящи за приложение на големи площи например за дренаж при закриването на сметища, изграждане на депа за отпадъци и др.

 Приложение:Рекултивация на сметища, изграждане на нови сметища, водни резервоари, хоризонтален дренаж при насипи и диги на пътища, железници , релсови пътища и други зони с натоварен трафик, подпорни стени, мостове,   канали, тунели и други подземни конструкции, градини и спортни игрища.