-Дренажен геокомпозит Q drain, РР двустанно каширан с геотекстил-

Дренажен геокомпозит Q drain 8-20мм, РР двустанно каширан с геотекстил е произведен в Италия. 
Структурата на този материал е три-деменсионна, РР полипропиленова сърцевина с висок коефициент на водоотвеждане при натоварване със земни маси, топлинно каширана двустранно с геотекстил. Намира широко приложение при изграждане и рекултивация на депа за отпадъци, с основна употреба отвеждане на газове и течности, като заместват до 80-100см дренажен материал.
Дренаж на тунели, пътни и железопътни основи, стадиони, игрища, подпорни стени и др.
Предлага се в различни дебелини и водопроводимост в зависимост от проекта.
Дренажният геокомпозит Q drain, замества стандартните решения за дренаж чрез чакъл/речен камък,  при "зелени покриви" на жилищни и офис сгради, молове, спортни зали ,  пешеходни плочници и алеи на кота терен и др.