Геомрежи за ерозионен контрол

Мрежата за ерозионен контрол е съставена от високоплътен полиетилен и е проектирана да контролира ерозията. Тя гарантира постоянна защита срещу почвената ерозия още от момента на полагането и. Отворената и структура позволява на почвения слой да преминава лесно в нея и така гарантира контакт с долния почвен слой. По този начин се образува хомогенна и стабилна основа, осигуряваща бързия растеж на растенията.
Приложение:
-       Насипи край пътища и железници;
-       Реки, канали и други напоителни съоръжения;
-       Резервоари и езера;
-       Зелени площи: голф игрища, ливади и жилищни площи.

- Свързани проекти -