-TECNOGUM ECO MIN 4500-

Производтел Nord Bitumi, Италия
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – 10 м
•    ширина на ролката – 1 м
•    маса – 4,5кг/м2
•    якост на опън – 500/300 N/50mm
•    удължение – 35/35 %
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -5°С
•    устойчивост на стичане при повишени температути - ≥ +110°С
•    горно покритие – минерална посипка
•    долно покритие – полимерно фолио