-BITUPOL G 4kg-

Производител Dehtochema, Чехия
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – 10 м
•    ширина на ролката – 1 м
•    маса – 4 кг/м2
•    якост на опън – 830/930 N/50mm
•    удължение – 10/10 %
•    огъваемост при ниски температути -  ≤ 0°С
•    устойчивост на стичане при повишени температути - ≥ +100°С
•    горно покритие – полимерно фолио
•    долно покритие – полимерно фолио