-Voalit 4-

Огъваема армирана битумна мембрана, за първи или междинен слой от многослойни хидроизолационни системи за покриви, а също така за покриви с повърхностна защита. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация.
Производител Dehtochema, Чехия.
Технически характеристики:
•    Окислен битум;
•    Армировка – стъклен воал;
•    Площна маса – 4,0 кг/м2;
•    Устойчивост при високи температури – 80С;
•    Устойчивост на ниски температури - 0С;
•    Долно покритие - полиетиленово фолио;
•    Горно покритие - полиетиленово фолио.