-Voalit SBS V 2,5-

Огъваема хидроизолационна битумна мембрана от СБС модифициран битум с армировка стъклен воал, за първи или междинен слой в многослойни покривни хидроизолационни системи. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи.
Производител Dehtochema, Чехия.
Технически характеристики:
•    Окислен битум;
•    Армировка – стъклен воал;
•    Площна маса – 2,5 кг/м2;
•    Устойчивост на ниски температури  -10С;
•    Долно покритие - полиетиленово фолио;
•    Горно покритие – полиетиленово фолио.