-Mapeplan T WT-

Синтетична TPO/FPO хидроизолационна мембрана, подходяща за хидротехнически съоръжения, резервоари, цистерни и канали. Производител Мапеи, Италия.
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – според дебелината 25, 20 или 15
•    ширина на ролката – 2,10м
•    дебелина – 1,2; 1,5; 2,0; 2,5мм
•    удължение при скъсване -  ≥ 500%
•    якост на опън– ≥10 N/mm²
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -40°С
•    съпротивление на раздиране ≥ 50 кN/m