-Mapeplan TU-

Синтетична PVC-P хидроизолационна мембрана със сигнален слой, за хидроизолация на тунели и подземни конструкции. Производител Мапеи, Италия.
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – според дебелината  20 или 15 м
•    ширина на ролката – 2,00м
•    дебелина –1,5; 2,0; 2,5; 3,0мм
•    якост на опън при скъсване – ≥15 N/mm²
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -20°С
•    удължение при скъсване -  ≥ 250%