Самозалепващи се хидроизолации при укрепване на изкопи с шлиц стени и пилотно фундиране


„Preprufe ®”, производство на Grace, САЩ, съчетава екстремно устойчивия високоплътен полиетилен (HDPE), със силно залепващ се адхезив. Той се свързва директно с изливания бетон на новата стоманобетонова конструкция, образувайки непрекъсната непроникваща плътна изолация, изолираща конструкцията от обкръжаващата я среда. „Preprufe ®” избягва евентуалните дефекти /бъдещи течове/, възникнали от мигрирането на водата, проникнала през мембраната към други части на конструкцията при евентуален механичен пробив. Нейното уникално самозалепване предотвратява също така и проблемите при свободнолежащите мембрани при сляганията на конструкцията.
    „Preprufe ®” има самозалепващи се ивици от двете страни на всеки лист, което осигурява сигурно презастъпване между отделните листове. Мембраната може да се полага върху влажни и мокри повърхности, също така функционира и като газова и парна бариера, за да се постигне напълно суха конструкция. Уникалният „Preprufe ®”  позволява мембраната да стои на открито до 8 седмици преди да бъде излят бетона и да се държи чиста, алтернативно на текстурираните или покрити с геотекстил повърхности.
    „Preprufe ®” е доказана в много предизвикателни условия в целия свят, включително в проекти с високо водно ниво и висока концентрация на хлориди и сулфати, които атакуват стоманената армировка и бетона респективно. Основата от HDPE  осигурява на мембраната структура, която ще остане без дефекти дори и когато хим. концентрация на подземните води се променя във времето.
    Пълната защита на конструкцията от водата означава да избере такава мембрана, която не само не позволява на водата да достигне до бетона, но също така и да спре миграцията на водата между мембраната и конструкцията. Миграцията на водата между конвенционалните несвързани мембрани и конструкцията струва скъпи решения и трудни локализации,както и скъпи инжекционни действия за спиране на течовете, тъй като видимият теч е в повечето случаи далеч от източника на вода.

Предимства:
• Гъвкава - може да се използва под фундаментни плочи или по стени при единичен или двоен кофраж.
• Залепва се адхезионно към бетона - единствената технолгоия, която не позволява преминаването на вода.
• Гъвкава и с малко тегло – лесен за работа и монтаж без необходимост от допълнителни аксесоари за ъглите.
• Без необходимост от крепежи – всички връзки се осъществяват чрез лепящия кант или се покриват с Preprufe Tape, за да се увеличи невъзможността за образуване на течове.
• Инертна - не се влияе от замърсени подзвемни води, езерна вода или цикличност на обмокряне.
• Остава залепена за бетона - дори когато почвата се свлича.
• Гладка повърхност на мембраната – лесно се премахват замърсявания от повърхността.
• Отлична химическа устойчивост - защитава конструкцията от соли и сулфати.
• Пълна хидроизолационна система - Grace предлага пълна гама хидроизолации и PVC водоспиращи ленти за уплътняване на бетоновите фуги.

Приложения:
• Водо и паронепропусклива мембрана за всички сутерени;
• Хидроизолация на подземни съоръжения. Специално приложение намира при дълбоко заложени обекти, изграждани с шлицови стени и пилоти (метро, жп станции и др.).
• Защита от метан, CO2 и газ радон.    

- Свързани проекти -