-POLYELAST EXTRA 4mm-

Производител Dehtochema, Чехия
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – 10 м
•    ширина на ролката – 1 м
•    дебелина – 4 мм
•    якост на опън – 750/550 N/50mm
•    удължение – 45/45 %
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -25°С
•    устойчивост на стичане при повишени температути - ≥ 100°С
•    горно покритие – дребнозърнест кварцов пясък
•    долно покритие – полимерно фолио