- POLYELAST 4mm/1-

Производител Dehtochema, Чехия
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – 10 м
•    ширина на ролката – 1 м
•    дебелина – 4мм
•    маса – 5,2 кг/м2
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -20°С
•    устойчивост на стичане при повишени температути - ≥ +100°С
•    горно покритие – дребнозърнест пясък
•    долно покритие – полимерно фолио