-POLYELAST -15 4mm-

Производител Dehtochema, Чехия
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – 10 м
•    ширина на ролката – 1 м
•    дебелина – 4мм
•    маса – 5,2 кг/м2
•    якост на опън – 650/650 N/50mm
•    удължение – 30/30 %
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -15°С
•    горно покритие – дребнозърнест пясък
•    долно покритие – полимерно фолио