-SBS -10 BITUPOL PV 4 mm-

Производител Dehtochema, Чехия
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – 10 м
•    ширина на ролката – 1 м
•    дебелина – 4,0мм
•    маса – 5,0 кг/м2
•    якост на опън – 700/500 N/50mm
•    удължение – 40/40 %
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -10°С
•    горно покритие – полимерно фолио
•    долно покритие – полимерно фолио