-FLEXO S6-

Производител Мапеи, Италия
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – 10 м
•    ширина на ролката – 1 м
•    дебелина – 4 мм
•    якост на опън – 400/300 N/50mm
•    удължение – 35/35 %
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -20°С
•    устойчивост на стичане при повишени температути - ≥ +100°С
•    горно покритие – полимерно фолио
•    долно покритие – полимерно фолио