Полипропиленови геомрежи за армиране на пътища

Високоякостни ектрудирани полипропиленови геомрежи, характеризиращи се с високи якости на опън в надлъжно и напречно направление.
Приложения:
-    за стабилизиране на земната основа под насипи за пътни и ж.п. пътища;
-    при изграждане на армирани насипи  и др.
Предимства: Увеличава устойчивостта на почвата при свличания и слягания, увеличава механичните показатели на насипа, преразпределя натоварванията,увеличава носимоспособността на конструкцията, осигурява висок контакт и взаимодействие с попълващия материал, може да бъде използвана и при разнородни почви. Бързо полагане. Прогнозирани са да бъдат устойчиви за повече от 120 години при температура на почвата > 25°С и са устойчиви на силно киселинна и алкална среда на базата на оценката за устойчивост.
Конструкция на нови пътища:
-    профилирана и уплътнена земна основа/зона Б;
-    нетъкан иглонабитгеотекстил;
-    двуоснаполипропиленовагеомрежа;
-    трошено-каменна настилка;
-    пластове на пътна конструкция;
Полагане:
1. Върху подравнената основа се полага, надлъжно на пътното платно, геотекстил със застъпване от 25-30 см.
2. Полага се полипропиленовaта  геомрежа, със застъпване 25-30см и привързване с арматурна тел на всеки линеен метър в зоната на снадката.
3. Така положеният пакет се фиксира към земната основа със скоби ф 6,5, 10/10/10 см. по 1бр/2 м, в зоната на снадката.
4. Полага се настилка от трошен камък с дебелина  мин. 30 см, като полагането трябва да стане без да се качва строителна техника директно върху положеният пакет. Трошеният камък се валира според изискванията на проекта.